Roční a daňové výpisy 2023

V aktuálním období začneme rozesílat podle nastavené komunikace (elektronicky anebo poštou) našim klientům roční a případně daňový výpis za kalendářní rok 2023.

Klientům, kteří mají u nás investiční anebo kapitálové životní pojištění, rozešleme potvrzení o výši zaplaceného pojistného, pokud jsou splněny zákonné podmínky k daňové uznatelnosti. 

Z doplňkového penzijního spoření obdrží naši klienti roční výpis ze svého důchodového účtu s případným potvrzením o příspěvcích, pokud jsou splněny zákonné požadavky na vystavení k daňové úlevě.

Při penzijním připojištění budeme našim klientům rozesílat pouze potvrzení o příspěvcích, pokud rovněž splňují zákonné podmínky k daňové úlevě. Roční výpis z penzijního připojištění budeme zasílat až po zasedání valné hromady v pozdějších měsících. Termín zasedání valné hromady zatím není stanoven.

V rámci podílových fondů rozešleme našim klientům roční výpis, který obsahuje údaje potřebné pro daňové přiznání v případě zrealizovaných odkupů a nutnosti zdanit dosáhnutý výnos.

V návaznosti na hromadně zasílanou korespondenci jsme si pro vás připravili seznam základních otázek a odpovědí, které vám můžou pomoci s řešením vašeho požadavku.

Nejčastější otázky a odpovědi

Životní pojištění
Více informací
Penzijní připojištění
Více informací
Doplňkové penzijní spoření
Více informací
Podílové fondy
Více informací