Česky > O nás > Slovníček pojmů > Franšíza

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odečtenou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odečtená (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.