Česky > O nás > Slovníček pojmů > Kontrolní činnost ministerstva

Kontrolní činnost ministerstva

Kontrola dodržování tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanovených pravidel regulujících provozování činností v soukromém pojišťovnictví, včetně finančního dozoru a dozoru nad činností pojišťovny ve skupině.