Česky > O nás > Slovníček pojmů > Obvyklá/Obecná cena

Obvyklá/Obecná cena

Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji stejné, popř. obdobné věci, v obvyklém obchodním styku v daném čase a místě pojištění.