Česky > O nás > Slovníček pojmů > Pojišťovna z třetího státu

Pojišťovna z třetího státu

Právnická osoba se sídlem na území jiného státu, než je Česká republika nebo členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor, jíž bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti.