Česky > O nás > Slovníček pojmů > Provozování pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky

Provozování pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky

Každá trvalá přítomnost (usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má tato pojišťovna sídlo; tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku jako např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou vlastním personálem pojišťovny nebo osobou, která je sice nezávislá, ale má trvalé oprávnění jednat za pojišťovnu stejně, jako by jednala agentura.