Česky > O nás > Slovníček pojmů

Akceptace návrhu smlouvy

Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.