Česky > O nás > Slovníček pojmů > Tuzemská pojišťovna

Tuzemská pojišťovna

Právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví.