Česky > O nás > Slovníček pojmů

Zajištění

Pojištění pojišťovny – pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.