Jednorázová investice Smart Invest 2018

UNIQA přichází s limitovanou nabídkou pro klienty s volnými finančními prostředky, kteří hledají na trhu možnost zhodnocení svých prostředků. V období od 4. 5. 2018 do 25. 5. 2018 bude v nabídce produkt jednorázového indexově vázaného životního pojištění Smart Invest 2018 s podmíněnou garancí. Část pojistného určená k investici bude plně participovat přes úvěrový certifikát na ziscích z investování do indexu EURO STOXX 50 a to až do výše 51 % (při růstu hodnoty indexu o 51 % a více, detaily o podmínkách budou uvedeny v dokumentu Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018).  
Kromě tohoto zhodnocení poskytuje UNIQA v produktu pojistnou ochranu pro případ úmrtí ve výši 1 % z jednorázového pojistného a pro případ úrazu se závažnými trvalými následky (poškození organismu 50 % nebo více) ve výši uhrazeného jednorázového pojistného, maximálně však 2 000 000 Kč. Mimořádná nabídka potrvá jen do vyčerpání tranše určené na tento účel.

Minimální investovanou částkou může být už 30 000 Kč.

 

Vzhledem k omezenému rozsahu a krátkému upisovacímu období umožňuje UNIQA pojišťovna klientům zarezervovat si v předstihu na svých webových stránkách zájem o toto pojištění. Klient, který provede tuto předběžnou rezervaci v 
období 27. - 2. 5. 2018, má právo jí přednostně využít. Teprve následně budou uspokojovány poptávky ostatních klientů.


 

Jak mohu produkt získat?

- předběžně si zarezervujete uzavření smlouvy s určitou výší pojistného na této stránce
po oficiálním zahájení prodeje 4. 5. 2018 sepíšete smlouvu na nejbližší pobočce UNIQA

FAQ

Je rezervace závazná?
UNIQA: Ne, rezervace je pouze předběžná a slouží pouze ke zvýhodnění klientů s ohledem na omezený rozsah nabídky produktu.

Jakým způsobem je zhodnocení garantované?
Produkt je indexově vázané životní pojištění a dosažené zhodnocení je odvozeno od vývoje indexu EURO STOXX 50. Klientovi je poskytována garance participace na příznivém vývoji tohoto indexu (ve smyslu dokumentu Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018). V případě nepříznivého vývoje indexu je klientům poskytována podmíněna garance na plnění na konci pojistné doby ve výši 100 % z investice (investice = jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek). Tj. pouze v případě předčasného zániku tohoto podkladového aktiva může dojít k tomu, že klient nedostane zpět investované finanční prostředky. Garantem je investiční společnost Goldman Sachs International, Londýn, Velká Británie.

Jaké je tedy skutečné zhodnocení pro klienta?
Znamená to tedy, že pokud hodnota indexu EURO STOXX 50 bude k 2. 5. 2025 nižší než k 2. 5. 2018, dostane klient celou část investovaného pojistného zpět. Pokud během výše uvedeného období index vzroste o 0,01-51 % bude klientovi na konci vyplacena část investovaného pojistného navýšená přesně o toto zhodnocení. Pokud vzroste hodnota indexu o více než 51 %, bude část pojistného určená k investici zhodnocena o 51 %, tedy o 6,06 % p.a. (resp. 5,76 % p.a. z celého zaplaceného pojistného před odečtením poplatků a pojistného určeného ke krytí rizika úmrtí a trvalých následků).

Mohu prostředky předčasně vybrat?
Prostředky nelze předčasně vybrat, smlouvu je možné pouze předčasně ukončit s výplatou tzv. odkupného. Při takovém předčasném ukončení je výplata krácená o odkupní poplatek, nanejvýš 5 % (ve smyslu Sazebníku poplatků).

Dostanu celou částku, nebo budu muset platit nějaké další daně a poplatky?
Výplata pojistného plnění při dožití, resp. výplata odkupného podle současných předpisů podléhá dani ve výši 15 % z rozdílu mezi výplatou a zaplaceným pojistným.

Prostředky, které chci investovat, nemám aktuálně k dispozici, mohu investovat později za těchto zvýhodněných podmínek?
Ne.

Mohu produkt získat, i když si jej nebudu rezervovat?
Ano, je to možné na pobočkách UNIQA pojišťovny, nebo u jejích obchodních zástupců, ale jen za předpokladu, že objem rezervací nepřekročí celkový objem tranše produktu. 

Pokud se chcete zeptat na něco jiného k produktu, neváhejte nás kontaktovat na zivot@uniqa.cz, nebo na telefonním čísle 488 125 125.

Rezervační formulář

Dokumenty ke stažení

Všeobecné pojistné podmínky pro indexově vázané životné pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018 - zde
Sazebník poplatků a přehled zásad pro indexově vázané životné pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018 - zde
Informační list pro indexově vázané životné pojištění s podmíněnou garancí Smart Invest 2018 - zde
Informace o investiční strategii v produktu Smart Invest 2018 - zde
Sdělení klíčových informací pro indexově vázané životní pojištění s podmíněnou garancí - zde