Česky > O nás > Pro média > Start v investicích jako novoroční předsevzetí? Jak začít a na co si dát pozor

Start v investicích jako novoroční předsevzetí? Jak začít a na co si dát pozor

02.12.2021

Poslední dva roky výrazně přibylo nových investorů v naší populaci. Jednak měli začátečníci během pandemie více času proniknout do „disciplíny“ investování, a jednak v poslední době stoupla hrozivě inflace, která nemilosrdně ukrajuje z tradičně uložených úspor. Jednou z nejdostupnějších a stále oblíbenějších forem investování jsou podílové fondy. Pokud uvažujete o vstupu do nich, vyplatí se napřed zjistit vše podstatné.

 

 

Investice českých domácností a institucí do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly ke konci třetího čtvrtletí hodnoty 675 miliard Kč, jak sdělila nedávno Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Od června do září 2021 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 23,5 miliardy.  Důvody jsou zřejmé: investice do fondů je pro menšího střadatele dostupnější a správa vkladů „kolektivu“ prostřednictvím investičních společností efektivnější. Investovat lze nárazově nebo pravidelně, přičemž pravidelnost může významně redukovat riziko prudkého poklesu.
Sílící zájem Čechů o kolektivní investování sledujeme i u nás v UNIQA. Největší zájem v posledních měsících byl, stejně jako na trhu, o akciové a smíšené fondy, které přinesly klientům od začátku roku dvojciferné výnosy,“ poznamenal Jan Vinter, člen představenstva UNIQA investiční společnosti.

Investiční strategie

Základem je zvolení portfolia produktů, resp. investiční strategie. Souvisí se základní otázkou PROČ se dotyčný jedinec pro investování rozhodne. Strategie má mimo jiné vyjadřovat relaci mezi očekávaným potenciálním výnosem a přiměřenou mírou investičního rizika.  „S výběrem vhodného investičního mixu pomůže zkušený investiční poradce podle potřeb klienta, finančních možností a časového horizontu investic. Přizvat si ho k volbě investiční strategie velmi doporučujeme hlavně začátečníkům,“ zdůraznil Jan Vinter z UNIQA investiční společnosti. Nabídka na českém trhu je dnes velmi široká. Některé společnosti proto nabízí i odborně sestavené programy pravidelného investování, které mohou obsahovat i další užitečné nástroje. Například program Tempo od UNIQA nabízí funkce, díky kterým se v čase mění v portfoliu klienta poměr směrem od dynamických ke konzervativním fondům.

Typy fondů

Fondy peněžního trhu jsou určeny pro krátkodobé zhodnocování finančních prostředků. Dluhopisové fondy slouží pro delší horizont investování (alespoň 3 roky) a stejně jako předchozí typ jsou konzervativní, vhodné pro opatrné investory očekávající stabilní, ovšem skromný výnos. Zajištěné fondy investorům pracují hlavně pro ochranu vstupní investice, aby měl co nejvyšší jistotu zachování hodnoty, ale nemůže počítat s podstatným zhodnocením.

Smíšené a akciové podílové fondy jsou už „dobrodružnější“ a vyznačují se vyšší volatilitou. Vyžadují tedy dlouhodobý investiční horizont a zdravý stupeň odvahy investora s dostatečnými finančními zdroji.

K alternativním typům patří například komoditní a na našem trhu stále populárnější nemovitostní fondy. Jak sám název napovídá, jedná se o alternativní investování, které by měl zvažovat pouze investor s odpovídajícími zkušenostmi.

Největší zájem je aktuálně o smíšené fondy s diverzifikovanými vklady a vyváženým rizikem, a také o tematicky zaměřené akciové fondy. Ty umožňují investorovi zaměřit se na jemu blízké oblasti, například vodu, dřevo, infrastrukturu, ESG, technologie apod.

Sem spadá i poslední iniciativa UNIQA investiční společnosti ze září 2021, kdy spustila nový otevřený podílový fond Future Trends. Ten směřuje investice do akcií firem v oborech, jako jsou robotizace, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, big data, hybridní zdroje, ale také fenomény stárnutí populace, pokroky v genetice, migrační trendy, sdílení, mileniálové, změny struktury společnosti, rozvoj a inovace v medicíně a ve zdravotnictví nebo ekologické trendy. U aktivit ve zmíněných oblastech lze s ohledem na silný vliv na vývoj reálně očekávat vyšší ziskovost a dlouhodobou perspektivu.

Poplatky a daně

Poplatky jsou dalším důležitým parametrem pro rozhodování, které investiční společnosti správu svých vkladů klient svěří. Liší se produkt od produktu v nabídce, zpravidla podle rizikově výnosového profilu. Vstupní poplatek může dosahovat až 5 % ze startovní investice. Výstupní poplatek už tak běžný není. Správcovský poplatek je cenou za péči o svěřené prostředky během investiční doby. Tento nejdůležitější poplatek klient přímo nevidí, neboť se strhává průběžně z hodnoty majetku ve fondu a je zohledněn v ceně podílového listu. Méně obvyklý je poplatek za výkonnost – ten si někdy společnosti účtují za úspěšné výsledky.

Dobrým vodítkem pro porovnání fondů mezi sebou je TER (Total Expense Ratio), tedy celková roční nákladovost fondu. Nákladovost je již započtena do výkonnosti fondu. Tedy pokud fond zveřejňuje výkonnost, pak se jedná o výkonnost po odečtení celkových nákladů.

Zdanění investic do podílových fondů je v ČR příznivé. Zisk z výnosu je nutné zohlednit v daňovém přiznání zpravidla pouze překročí-li příjem z prodeje cenných papírů za zdaňovací období částku 100 000 korun, nebo pokud mezi nákupem a prodejem podílových listů uplyne méně než 3 roky.  V takovém případě patří příjem z odprodeje do daňového přiznání.

Čeho se vyvarovat?

Pozdní start: inflace stravuje úspory uložené běžnými formami každý den. Zahájit investování je vhodné také v co nejmladším věku, jakmile se s problematikou podílových fondů člověk seznámí, aby měl dostatečně dlouhý investiční horizont a vyvážil případné propady. Proto se doporučuje investovat pravidelně, klidně v menších sumách.

Nestálá strategie, nedodržení horizontu: nastavený způsob a forma investic se dá měnit, ale zpravidla nikoli náhle a „prudce“, a také ne příliš často. Proto je dobře na startu dobře zvážit své možnosti a jejich potenciál do budoucna.

Emoce ve hře: Nelze se řídit pocity nebo tím, co kde slyšíme od sympatických známých. Anebo co je pro investora koníčkem či oblíbeným tématem. To totiž pro informované investování nestačí. Takže neplatí, že osoba mající v garáži Felicii pro prastrýci, bude úspěšně investovat do veteránů. A pokud někomu chutná víno, neznamená to, že pozná skutečně kvalitní investiční vína. Pro laické investory jsou vhodné otevřené podílové fondy, ale… I tam mohou emoce mít za následek nevhodně sestavené portfolio tematických fondů neodpovídající profilu klienta. „Proto UNIQA vždy dává přednost sestavení portfolia od zkušeného poradce podle profilu klienta. Laický investor by měl tento úkol přenechat jemu,“ vysvětluje Jan Vinter.

Hodnocení podle aktuálních výsledků: vždy je třeba hodnoty zprůměrovat v čase a sledovat výsledky fondu alespoň 5 až 10 let nebo i déle, a současně se podívat i na jeho kolísavost. Rovněž se vyplatí porovnat jednotlivé TER a výkonnost.

On-line investice: ty jsou na startu nevhodné, protože nejprve je třeba se v nástrojích zorientovat a „zvládnout sebe sama“ s ohledem na únosné riziko, rozložení rizik a případnou přelétavost v závislosti na aktuálních výsledcích, k čemuž internetové investování nezkušené klienty svádí. Na mysli je třeba mít i fakt, že digitální prostředí je ideální živnou půdou pro klamavou reklamu nebo skryté poplatky.

Super nabídky: malé firmy nebo fondy někdy slibují závratné zhodnocení. Ale na finančních trzích se nekonají zázraky. Navíc malé společnosti s majetkem do 100 milionů EUR nejsou regulované Českou národní bankou.