Klientům, kteří si do 31. 12. 2019 připojištění invalidity III. stupně sjednají v rámci životního pojištění DOMINO RISK, DOMINO INVEST nebo LOGIKA a jimž v budoucnu bude přiznán tento stupeň invalidity v důsledku utrpěného úrazu, vyplatí UNIQA dvojnásobek pojistné částky, a to až 1 milion Kč navíc. Vznikne-li invalidita v důsledku úrazu při dopravní nehodě, bude mít postižený klient nárok dokonce na trojnásobek výplaty, a to až o 2 miliony Kč více. 

Toto zvýhodnění na smlouvě zůstává po celou dobu trvání připojištění invalidity III. stupně. Připojištění invalidity III. stupně s navýšením pojistného plnění v případě úrazu lze rovněž sjednat pro stávající pojistné smlouvy formou změny, bude-li provedena do 31. 12. 2019. Je přitom jedno, zda se jedná o smlouvy s konstantní nebo klesající pojistnou částkou. 

V případě pojistné události v důsledku úrazu z připojištění uzavřeného podle výše uvedených podmínek bude pojistné plnění navýšeno jedním z následujících způsobů: 

a) na dvojnásobek sjednané pojistné částky v případech, kdy smluvní pojistná částka nepřevyšuje 1 milion Kč;
b) na trojnásobek sjednané pojistné částky v případech, kdy smluvní pojistná částka nepřevyšuje 2 miliony Kč a invalidita třetího stupně byla přiznána v důsledku úrazu při dopravní nehodě;
c) na součet sjednané pojistné částky a 1 milionu Kč v případech, kdy smluvní pojistná částka převyšuje 1 milion Kč, resp. na součet sjednané pojistné částky a 2 milionů Kč v případech, kdy smluvní pojistná částka převyšuje 2 miliony Kč a invalidita třetího stupně byla přiznána v důsledku úrazu při dopravní nehodě.

Zní-li pojistná smlouva na klesající pojistnou částku, použije se pro výpočet její aktuální výše v daném roce.

 

O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již více než šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje v sedmičce nejsilnějších pojišťoven v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Group, která je nyní aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje bezmála 10 milionů klientů.