Potvrzujeme tímto, že cestovní kancelář Thomas Cook s.r.o. měla u UNIQA pojišťovny a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky (kauce) v důsledku jejího úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 
Pokud Vám cestovní kancelář, u níž jste v době trvání pojištění, tedy do 31.10.2019, zakoupili zájezd, v důsledku pojistné události neposkytla předem uhrazené služby ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., je nutné v souladu s pojistnými podmínkami nejpozději do 6 měsíců od oznámení škodné události uplatnit písemně nárok na pojistné plnění.

Pro uplatnění nároku na pojistné plnění prosíme zákazníky o zaslání níže uvedených dokumentů na níže uvedenou adresu společnosti UNIQA pojišťovny, a.s.
- kompletně vyplněné a podepsané Oznámení o škodné události, které naleznete níže;
- originál nebo ověřenou kopii smlouvy o zájezdu uzavřené s CK;
- doklad o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK či jiný doklad o úhradě) nebo kopii výpisu z účtu u bankovního převodu.

Vyplněné oznámení o škodné události včetně uvedených dokladů prosím zašlete doporučenou poštou co nejdříve na adresu:

UNIQA pojišťovna, a.s.
Insolvence CK
Evropská 136/810
160 12 Praha 6