Jak to funguje
ikonka_uniqa_komunikace_skoda_majetekJako první mohou využít videoprohlídku klienti v pojištění domů a domácností. Po běžném zadání vzniklé škody do webového hlášení nebo prostřednictvím call centra na lince 488 125 125 dojde k vyhodnocení, zda je nová škoda vhodná pro tento způsob likvidace. Takovou je myšlena běžná, ničím mimořádná událost v hodnotě až desítek tisíc korun, jakých je v praxi většina.
Operátor call centra prověří, že klient disponuje chytrým mobilním telefonem s kamerou a nabídne distanční řešení škody s videoprohlídkou. Pokud zákazník souhlasí, předává operátor pojistnou událost pověřenému technikovi.
Technik UNIQA si domluví s klientem předem telefonicky čas prohlídky. Zákazník od něj následně prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu obdrží link do aplikace, do níž se ve stanovený čas má přihlásit. Dostane rovněž včas připomenutí, aby termín nezmeškal. Po spuštění aplikace klientem se začne přenášet jím natáčený videopřenos z místa škody. Oba účastníci spolu během přenosu komunikují a upřesňují podrobnosti a okolnosti škody. Technik naviguje poškozeného, jaké záběry potřebuje. Technik může požádat o přiblížení konkrétních poškozených míst. V průběhu prohlídky lze pořizovat jak detailní snímky, tak i screenshoty, a do záznamu lze dělat grafické značky. Data se zaznamenávají do databáze škody a následně se přenáší do elektronického škodního spisu.
Na základě zprávy technika z videoprohlídky může likvidátor stanovit výši pojistného plnění a informovat poškozeného o výplatě. Celý popsaný proces tak u naprosté většiny škod trvá maximálně dva dny.


Výhody videoprohlídek

ikona_uniqa_komunikace_mobilNejvětší předností je dnes odstranění potřeby setkat se při prohlídce škody. Samozřejmě tím lze uspořit i náklady a čas potřebné na výjezdy techniků UNIQA. Rovněž zákazník šetří čas. Příznivá je i okolnost, že veřejnost je nyní nakloněna digitálním formám součinnosti více než za běžných podmínek.
UNIQA počítá s tím, že v brzké budoucnosti vyhodnotí zkušenosti z videoprohlídek retailových majetkových škod a rozšíří jejich využití i na další druhy škod. Samozřejmě za předpokladu, že je klient této formě vyřízení škody nakloněn; nadále bude k dispozici i možnost obvyklého způsobu prohlídky místa škody nebo poškozeného předmětu pojištění.


O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.