Těsně před vánočními svátky, konkrétně 18. prosince 2020, potvrdila mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s (S&P) rating koncernu UNIQA Insurance Group znovu na úrovni „A-“ se stabilním výhledem. Pozitivní roli v opětovném udělení tohoto stupně ratingu sehrály pro hodnocení S&P zejména silná pozice značky na domovském rakouském trhu, a dále v regionu střední a východní Evropy včetně Ruska, největší tržní podíl v soukromém zdravotním pojištění v Rakousku, a rovněž „excelentní“ kapitálová vybavenost skupiny podle kapitálového modelu S&P Global Ratings.

Obchodní rizikový profil (Business Risk Profile) skupiny UNIQA hodnotí S&P i nadále jako silný a zdůrazňuje přitom jak sílu rakouské UNIQA, tak i dobrou pozici značky v regionu CEE. Ta byla ještě vylepšena akvizicí společností AXA v regionu střední Evropy (Česko, Slovensko, Polsko). S&P vychází z toho, že koncern na základě své konkurenční síly, dobře etablovaných obchodních kapacit a diverzifikovaného portfolia produktů a služeb úspěšně potvrdí v nadcházejících letech svůj růst, a to i přes nelehké rámcové podmínky způsobené koronavirovou pandemií a vývojem ekonomiky.

Také finanční profil skupiny UNIQA Insurance Group (Financial Risk Profile) oceňuje S&P jako nadále silný. Zde vyzdvihuje ratingová agentura zejména solidní kapitálovou výbavu, která zůstává podle kapitálového modelu S&P i po akvizici společností AXA nadále na vynikající úrovni „AAA“. Solidní rizikový profil UNIQA profituje ze širokého rozkročení mezi odvětvími, diverzifikovaného a stabilního investičního portfolia a konzervativní strategie s ohledem na pevné zajištění rizik. Podle názoru S&P řídí UNIQA důsledně investiční strategii, což se zrcadlí v tom, že investice v průměru vykazují kreditní rating „A“.

Likviditu koncernu hodnotí S&P podle vlastních měřítek jako mimořádnou a očekává proto, že skupina je schopna ustát i její velmi silné zatížení.

Celkově vychází ratingová agentura S&P z toho, že situace UNIQA v oblasti kapitálu a výnosů zůstane přinejmenším v nadcházejících dvou letech na velmi dobré úrovni.

 

ikonka_uniqa_logo
O skupině UNIQA

Koncern UNIQA Insurance Group je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhoval dosud více než deset milionů klientů. Fúzí UNIQA s AXA v Polsku, České republice a ve Slovenské republice se koncern UNIQA posunul mezi pětici nejsilnějších pojišťovacích hráčů v regionu CEE. Na celém kontinentu po dokončení transakce s AXA pečuje o 15 milionů zákazníků.

Na podzim 2020 byla dokončena nová koncernová strategie UNIQA 3.0 s horizontem na příštích 10 let, která reflektuje dynamický vývoj v ekonomice i ve společnosti a nastavuje transformační cíle v souladu s aktuálními i budoucími potřebami pro profitabilní a efektivní rozvoj firmy.

UNIQA pojišťovna, která je součástí UNIQA Insurance Group, vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 27 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu má více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi šesti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. Integrací s pojišťovnami AXA na českém pojistném trhu, která bude letos završena, získá UNIQA tržní podíl okolo 8 % a posune se na pozici pětky. Současně nabídne klientům i veřejnosti vedle pojištění i penzijní spoření a investice.