Česky > O nás > Pro média > DOPORUČENÍ pro klienty UNIQA postižené vichřicí/tornádem

DOPORUČENÍ pro klienty UNIQA postižené vichřicí/tornádem

25.06.2021

Chráníme to nejcennější, co máte, a v těžkých chvílích jsme s vámi. Přinášíme vám praktické rady, jak postupovat při vzniku škody. Vichřice případně i tornádo, je standardní součástí pojištění majetku a pokud máte sjednanou pojistnou smlouvu na dům či domácnost pro riziko vichřice, pojistnou událost můžete nahlásit. Součástí pojištění domova jsou i asistenční služby v případě škody, které jsou dostupné 24 hod denně/7 dní v týdnu.

 

Jak správně postupovat při škodě způsobenou vichřicí

Sledujte sdělovací prostředky a místní orgány, je-li to možné. Sledujte lokální web a sociální média Vaší obce. Dbejte na ochranu zdraví a pokud možno i materiálních hodnot. Bezpečnost lidí je prvořadá!

Uposlechněte pokynů a doporučení vydaných jak centrálně, tak na místní úrovni.

Ujasněte si, zda máte dostupné důležité osobní dokumenty (rovněž pojistné smlouvy), doklady a cennosti uložte na bezpečném místě. Rovněž tak doklady o pořízení větších zařizovacích předmětů, elektroniky apod. Je-li to možné a bezpečné, připravte si je.

Snažte se minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je-li to v dané situaci bezpečné.

V případě zatopení změřte úroveň hladiny zaplavení objektu a postiženou plochu.

Pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody, a to co nejdříve.

 

Jak správně postupovat po škodě

Jakmile živel opadne, zabezpečte co nejrychleji zajištění objektu a jeho okolí, dovoluje-li to situace. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy.

Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora, popřípadě videoprohlídku.

Pokud je nezbytné některé předměty z vážných důvodů zlikvidovat před prohlídkou technikem pojišťovny, je potřeba pořídit podrobnou fotodokumentaci jejich stavu po živelné události.

Nahlaste škodu UNIQA pojišťovně.

 

Jak hlásit škodu

Pro hlášení škod jsme k dispozici 24 hodin denně

Přednostně využijte on-line formulář pro nahlášení škody na webu UNIQA pojišťovny:

- majetkové škody: NÁHLASIT ŠKODU

- škody na vozidlech: NÁHLASIT ŠKODU

Vyplnění on-line hlášení je nejrychlejší cestou, jak pojišťovnu informovat.

Škodní hlášení je také možné poslat e-mailem na hlaseni.PU@uniqa.cz

Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou – formulář najdete rovněž na webu UNIQA pojišťovny:

UNIQA pojišťovnu lze kontaktovat i na lince 488 125 125. Pro telefonát si připravte následující podklady: číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody. Počítejte však s tím, že vzhledem k rozsahu škod můžete na spojení s operátorem na lince čekat i několik minut.

Prohlídka místa škod může probíhat i distančně přes video (videoprohlídka) pomocí chytrého telefonu. Dovoluje-li to situace, domluvte se s pojišťovnou.

K soupisu poškozených a zničených věcí si připravte fotodokumentaci. U pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před škodní událostí, včetně zásob na skladě.

Vyžaduje-li to situace a pomůže-li to rychlejší obnově, požádejte ihned UNIQA pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Do žádosti napište číslo účtu, kam lze peníze poslat.

Dbejte pokynů, které dostanete od pracovníka pojišťovny při prohlídce škody a při telefonickém kontaktu s pojišťovnou.

 

Jak probíhá likvidace škody

Po oznámení škodní události je klientovi registrace škody potvrzena mailem nebo dopisem.

Dle typu a rozsahu škody je buď dohodnuta prohlídka škody na místě, nebo distanční videoprohlídka, anebo klient obdrží dopis s vyžádáním dokumentů. Škodní událost může být řešena i kombinací postupů.

Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu.

Klient je informován o ukončení průběhu likvidace škodní události a je mu sdělena výše pojistného plnění a způsob provedení jeho výplaty (na účet, složenkou).

 

Vaše UNIQA pojišťovna