Česky > O nás > Pro média > Havárie s alkoholem nebo drogou v krvi. Co na to pojišťovna?

Havárie s alkoholem nebo drogou v krvi. Co na to pojišťovna?

27.01.2020

Začátkem roku jsme se dozvěděli nelichotivou zprávu: i když Češi v globálním žebříčku konzumentů alkoholu klesli na čtvrté místo, spotřeba zase roste. A ukázalo se to i v statistikách nehod loňského roku. Loni se na silnicích stalo pod vlivem alkoholu nebo drog podle Policie ČR celkem 4.896 nehod, což je nejvyšší počet za posledních 5 let.

Zatímco země na západ od nás zaznamenávají v boji s tímto jevem úspěchy, u nás se přes nulovou toleranci stále nedaří snižovat počet havárií zapříčiněných nekázní motoristů. Navíc stál alkohol nebo droga loni za téměř každou desátou smrtelnou nehodou. Pojišťovny podle statistik České asociace pojišťoven řešily v posledních dvou letech asi 5 % všech pojistných událostí, jež byly spojeny s nehodou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. To bylo o 2 % více než léta předtím. U nehod s alkoholem vychází pojišťovnám více než dvojnásobné riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám, protože u 44 % nehod tohoto druhu dochází ke zranění nebo úmrtí účastníků dopravní nehody.

Statistiky nejsou úplné
Pojišťovny (a ani policie) bohužel nemají zcela přesné statistiky o požití alkoholu a drog řidiči, které by odpovídaly skutečnosti. Někdy je informace o požití takových látek do záznamu doplněna až dodatečně, takže nehoda může být zprvu kódována jako běžná nehoda. Významnější zkreslení přinesla ale praxe, kdy k nehodám bez zranění, jen s menší „plechovou“ škodou, není třeba přivolávat policii. Není-li tedy řidič opilý tak, aby jeho stav vzbudil pozornost jiného účastníka nebo svědka nehody, nebo je-li motorista pod vlivem alkoholu nebo drog jediným účastníkem, pojišťovna (a ani policie) se tuto okolnost nedozví. Experti UNIQA odhadují, že v průměru každoročně řeší „přiznaných“ případů alkoholu nebo drog asi 20 v havarijním pojištění a asi 50 v povinném ručení. „Mnohem více bude událostí, kdy opilý účastník z místa nehody odjede, policii nepřivolá a nehoda se hlásí pojišťovně později jako nešetřená policií. Takových havárií budou u nás každý rok ve skutečnosti jistě vyšší stovky,“ komentoval fenomén alkoholu a návykových látek za volantem Jiří Moravec, šéf likvidace škod z pojištění dopravních prostředků UNIQA.

Poškozený náhradu dostane, ale viník ji musí pojišťovně vrátit
Nulová tolerance alkoholu za volantem se promítá i do nulové tolerance pojišťovny. Jde o vědomé hrubé porušení základních pravidel silničního provozu. Poškozený účastník náhradu za jemu vzniklou škodu z povinného ručení viníka dostane, ale viník musí celou částku zaplatit pojišťovně zpátky (regresní nárok). Neučiní-li tak dobrovolně ve stanovené lhůtě, pojišťovna vždy pojistné plnění vymáhá zpět. Samozřejmě dojde k přestupňování v systému bonus/malus. Řešení těchto případů je vleklé a zpravidla trvá i léta, zejména dojde-li k újmě na zdraví.
Z havarijního pojištění je pojistné plnění v takových případech odmítnuto.
Při opakované události, kde hrály roli návykové látky, lze zákazníkovi pojistnou smlouvu vypovědět.
Jedinou výjimkou je situace, kdy změřená hladina alkoholu u motoristy nepřesahuje hranici běžné tolerance bagatelní úrovně odpovídající možné odchylce měřícího přístroje.

Příběhy, které varují
Jako názorný příklad uvádíme dva reálné případy z praxe UNIQA pojišťovny: Na jaře 2018 podnapilý řidič nedal z vedlejší silnice přednost autu na hlavní a došlo ke střetu. Své vozidlo viník nedokázal ani po srážce ubrzdit a pokračoval v jízdě, prorazil oplocení domu stojícího na křižovatce, projel zahradou a zastavil až nárazem do zdi objektu. Oba řidiči byli zraněni; naštěstí jeli ve vozidlech sami. Po převozu do nemocnice byla dechovou zkouškou zjištěna u viníka přítomnost alkoholu. UNIQA vyplácí poškozeným pojistné plnění na základě jejich nároků (poškozený řidič, majitelé domu se zahradou). Léčení poškozeného nebylo ještě skončeno. Po bezmála dvou letech je zřejmé, že celková škoda, kterou bude pojišťovna regresovat po viníkovi nehody, převýší milion korun. Do částky odškodnění se započítávají rovněž náklady na zasahující hasiče, právníky poškozené strany, náklady na zdravotní asistenci zraněného řidiče a další výdaje. Dokonce od roku 2015 stále ještě není vypořádán jiný případ. Při jízdě v zatáčkách v severních Čechách jel řidič vozu nepřiměřeně rychle. Při jízdě srazil motocyklistu jedoucího při pravé straně. Ten sjel do příkopu a narazil s motocyklem do stromu. Auto ještě chvíli kličkovalo po silnici a posléze se rovněž zastavilo o kus dál v příkopu o strom. Motocyklista byl na místě mrtev, v autě viníka se vážně zranila spolujezdkyně i řidič. Oba byli transportováni do nemocnice, kde se krevní zkouškou zjistilo u řidiče požití drog. Za hrubé porušení pravidel je povinen splatit pojišťovně veškeré plnění vyplácené poškozeným. Kromě újmy na zdraví motocyklisty i spolujezdkyně, škody na motocyklu, škody na porostu a komunikaci a nákladů na zásah hasičských sborů také nemajetkovou újmu pozůstalým a pohřebné. Celkově jde už nyní o částku převyšující milion korun a lze předpokládat, že se dále navýší.


O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.