Česky > O nás > Pro média > Informace pro zákazníky cestovní kanceláře F + K Sokolov s.r.o.

Informace pro zákazníky cestovní kanceláře F + K Sokolov s.r.o.

28.05.2021

Vážení klienti,


dne 3.5.2021 Krajský soud v Plzni rozhodnul o úpadku cestovní kanceláře F + K Sokolov s.r.o., se sídlem Luční 2113, 356 01 Sokolov, IČ: 29092191. Potvrzujeme, že cestovní kancelář měla u UNIQA pojišťovny, a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu č.1357520085 o pojištění záruky (kauce) v důsledku jejího úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Od tohoto okamžiku mohou poškození zákazníci cestovní kanceláře uplatňovat u UNIQA pojišťovny, a.s. své nároky z titulu uskutečněných plateb za nerealizované zájezdy. Pojistné krytí se vztahuje rovněž na nečerpané poukazy na zájezd (vouchery). Nárok na pojistné plnění lze uplatnit do 6 měsíců od vzniku pojistné události, tj. nejpozději do 3.11.2021.

Nárok lze uplatnit prostřednictvím on-line aplikace pro hlášení škod, který naleznete na našich stránkách v sekci hlášení škod / cestování / insolvence CK. K nahlášení škody budete kromě výše uvedeného čísla pojistné smlouvy potřebovat cestovní smlouvu uzavřenou s cestovní kanceláří (scan nebo fotografie), příp. poukaz na zájezd / voucher vystavený cestovní kanceláří (scan nebo fotografie), doklady o uhrazení zálohy či plné ceny zájezdu (scan nebo fotografii) a číslo účtu pro zaslání pojistného plnění. Tyto dokumenty si prosím připravte předem před samotným nahlášením škody. Elektronické dokumenty mohou být vkládány ve formátu jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, přičemž velikost jednoho dokumentu je omezena na 10 MB. Originály všech dokumentů si uschovejte min. po dobu 6 měsíců pro jejich případné ověření.