Česky > O nás > Pro média > UNIQA eviduje za první pololetí nárůst počtu pojistných podvodů

UNIQA eviduje za první pololetí nárůst počtu pojistných podvodů

19.07.2021

▪ Meziroční nárůst počtu šetřených případů o 14 % v ČR a o 6 % v SR

▪ Hodnota odhalených podvodů na Slovensku meziročně bezmála dvojnásobná

▪ Největší výskyt podvodů znovu v pojištění aut

 

travel

UNIQA pojišťovna odhalila za prvních šest měsíců letošního roku celkem 348 nových sporných pojistných událostí, v porovnání s rokem 2020 o 14 % více. Analytici dávají nárůst i do možné souvislosti s pandemickými omezujícími opatřeními, která mohla mít pro řadu klientů existenční povahu, a proto se v krizi snažili chybějící prostředky získat z pojištění.

 

Česká republika

UNIQA pojišťovna odhalila za prvních šest měsíců letošního roku celkem 348 nových sporných pojistných událostí, v porovnání s rokem 2020 o 14 % více. Analytici dávají nárůst i do možné souvislosti s pandemickými omezujícími opatřeními, která mohla mít pro řadu klientů existenční povahu, a proto se v krizi snažili chybějící prostředky získat z pojištění.

Šetření s prokázáním podvodných aktivit bylo ve sledovaném období ukončeno u 298 kauz (včetně některých starších z minulých let). Celkově se chtěli „také klienti“ neoprávněně obohatit o částku 13,1 milionu korun. Celková uchráněná částka meziročně klesla o 6,5 %.

Za prvních šest měsíců roku 2020 se snížila průměrná částka, o niž chtěli podvodníci UNIQA pojišťovnu obrat v prokázaných případech: z loňských přibližně 96.000 na letošních 84.000 korun, čímž se vrátila v podstatě na předloňskou výši. Nejvíce sporných případů registruje UNIQA pojišťovna v havarijním pojištění: ty tvoří polovinu všech nově šetřených nároků, a společně s povinným ručením dokonce 72 %. V havarijním pojištění byla průměrná výše prokázaného pokusu letos o více než čtvrtinu vyšší než loni a dosáhla 65 300 korun. Prakticky stejnou výši měl i průměrný odhalený pokus o obohacení z povinného ručení.

Velmi častými případy podvodu motoristů jsou fingované a dohodnuté nehody, které mají „pokrýt“ předchozí škody vzniklé jinde a jinak. Jeden příklad za všechny: zákazník nahlásil škodu na vozidle z havarijního pojištění. Mělo k ní dojít tak, že v zatáčce nezvládl řízení, vyjel ze silnice a přes příkop se dostal do přilehlého pole. Nicméně charakter poničení auta neodpovídal takovému průběhu nehody. I prohlídka místa nehody přinesla poznatek, že na něm nemohlo dojít k poškození podle výpovědi klienta. Důkladné vyšetřování přineslo nečekanou informaci: klient se zúčastnil organizovaného okruhového závodu a při něm boural. Účast na závodech samozřejmě není z běžného pojištění pokryta, tak zvolil „krycí manévr“. UNIQA odhalením zabránila výplatě pojistného plnění ve výši bezmála 200 000 korun.

Dominance oboru pojištění osob byla patrná u kriminálních aktivit zákazníků tři roky po sobě 2015-2017. Poté 2 roky výskyt klesal, ale letos se zastavil a došlo k mírnému nárůstu. Novým fenoménem je zaznamenaný zvýšený výskyt uplatňování újmy na zdraví v rámci připojištění horních končetin. Někteří klienti se snaží vytěžit z něj záhy po sjednání smlouvy plnění UNIQA. Tuto oblast pojišťovna nyní pozorně sleduje, zda se nejedná o častější účelové uzavírání pojištění.

Příkladem takového nekalého jednání je postup klientky, která si sjednala připojištění horních končetin na 3 miliony korun s odůvodněním, že jsou pro výkon její profese klíčové. Už 8 měsíců od uzavření smlouvy uplatnila nárok na pojistné plnění ve výši 1,2 milionu korun, protože se musela podrobit vážné operaci jedné ruky. Šetření UNIQA pojišťovny však odhalilo, že obtíže směřující k nezbytné operaci měla už před sjednáním pojištění. To si sjednala účelově, aby ze zákroku získala finanční prospěch.

 

Slovenská republika

Slovenská UNIQA odhalila za prvních šest měsíců letošního roku celkem 188 nových sporných pojistných událostí, v porovnání s rokem 2020 o 6 % více. Šetření s prokázáním podvodných aktivit bylo ve sledovaném období ukončeno u 178 kauz (včetně některých starších z minulých let). Celkově se chtěli „také klienti“ neoprávněně obohatit o částku 317 000 EUR (cca 8,2 milionu korun). Celková uchráněná částka tak meziročně vzrostla zhruba na dvojnásobek.

Za prvních šest měsíců roku 2020 se podstatně zvýšila průměrná částka, o niž chtěli podvodníci UNIQA pojišťovnu obrat v prokázaných případech: z loňských přibližně 1 620 EUR (cca 42 000 korun) na letošních 2 900 EUR (76 000 korun). Největší dynamiku sporných případů registruje slovenská UNIQA v povinném ručení a v pojištění majetku: jejich počty vzrostly meziročně o 18 %, resp. o 17 %. Počty nových případů v havarijním pojištění zůstaly stejné, ale v součtu s povinným ručením byl jejich podíl na všech nových kauzách bezmála 60 %. V havarijním pojištění byla průměrná výše prokázaného pokusu letos o více než 16 % nižší než loni a činila 2 100 EUR korun (cca 55 000 korun). Více než dvojnásobnou výši měl ovšem průměrný odhalený pokus o obohacení z povinného ručení 4 370 EUR (cca 115 500 korun). Zaznamenal tak strmý nárůst oproti loňsku. Důvodem je zaměření vyšetřovatelů na detailní zkoumání nároků na pojistné plnění za újmu na zdraví po dopravních nehodách zaviněných klienty z povinného ručení UNIQA.

Vedle pojištění aut se na Slovensku podvádělo hlavně v pojištění majetku. Uchráněná hodnota z odhalených podvodů činila za prvních šest měsíců 2021 celkem asi 54 000 EUR (cca 1,4 milionu korun). Průměrná hodnota neúspěšného pokusu o obohacení z majetkového pojištění činila 2 130 EUR (asi 56 500 korun).

V oboru pojištění osob došlo meziročně k poklesu nově vyšetřovaných kauz o více než 40 %. U prokázaných pokusů o podvod se podařilo uchránit před výplatou klientům 37 000 EUR (cca 980 000 korun).

 

Pojišťovny AXA

Pojišťovny AXA (AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna) jsou již součástí finanční skupiny UNIQA, a proto přinášíme i stručný pohled na pojistné podvody jejich klientů.

Za prvních šest měsíců 2021 se podařilo uchránit před vyplacením částku 23,4 milionu korun, jež byla neoprávněně uplatněna. Oproti loňsku je patrný nárůst o 19 %. Rozdíl je dán především došetřením a uzavřením jednoho velkého případu z předchozích let v řádu milionů korun. Skončil trestním postihem od soudu. Odečteme-li tuto kauzu, došlo meziročně ve všech sledovaných segmentech k úbytku nových případů. Také v AXA dominovaly podvody z pojištění vozidel.

Průměrné hodnoty odhalených škod v pojištění aut byly shodně okolo 25 000 korun v havarijním pojištění i povinném ručení. U majetkových kauz byl průměr o hodně výš: 126 500 korun.

 


ikonka_uniqa_logo
O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 27 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu měla koncem loňského roku více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi pěti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. Letos dokončí fúzi se společnostmi AXA ohlášenou loni v únoru. Značka AXA opouští český trh a všechny entity bude zastřešovat brand UNIQA.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 22 000 pracovníků a obsluhuje aktuálně více než 15 milionů klientů. Klíčovým regionem koncernu je rakouský trh a střední Evropa.