Česky > O nás > Pro média > UNIQA spouští nový podílový fond Future Trends

UNIQA spouští nový podílový fond Future Trends

21.09.2021

 

V září spustila UNIQA investiční společnost nový otevřený podílový fond UNIQA Future Trends. Fond bude investovat do témat a sektorů, které aktuálně formují dnešní podnikání i společnost, a současně mají přesah do budoucnosti. Fond se tak soustředí například na čisté technologie, digitalizaci či fintech, ale také firmy reagující na probíhající přeměnu struktur a potřeb obyvatel naší planety. 

 

Svět prochází dynamickým procesem globální transformace, která zasahuje do všech oblastí ekonomiky i společnosti a ovlivňuje způsob, jakým budou firmy tvořit zisky v budoucnu a jak bude žít populace. Fond UNIQA Future Trends přináší jedinečnou příležitost, jak se na tomto vývojovém potenciálu osobně podílet. „Jsme přesvědčeni, že taková participace je pro progresivní klienty atraktivní. To, co je dnes označováno jako trend a budoucnost, se velmi rychle stane realitou kolem nás. Naším cílem ale není omezovat zájem jen na slibné technologické inovace. Chceme podchytit současně vývoj života a potřeb lidí, takže se zajímáme i o aktivity reagující na jejich nové preference a životní styl,“ vysvětlil pozadí vzniku nového fondu Jan Vinter, člen představenstva UNIQA investiční společnosti.

 

Konkrétně se UNIQA v této souvislosti zaměří na obory, jako jsou robotizace, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, big data, hybridní zdroje, ale také fenomény stárnutí populace, pokroky v genetice, migrační trendy, sdílení, mileniálové, změny struktury společnosti, rozvoj a inovace v medicíně a ve zdravotnictví nebo ekologické trendy. U aktivit ve zmíněných oblastech lze s ohledem na silný vliv na vývoj lze reálně očekávat vyšší ziskovost a dlouhodobou perspektivu.

 

UNIQA Future Trends je otevřený podílový akciový fond denominovaný v českých korunách a doporučeným investičním horizontem 7 a více let. Investovat mohou jak stávající, tak i noví klienti UNIQA investiční společnosti již od 500 Kč.

 

Strategií UNIQA je sestavit rozmanité portfolio čítající několik set až tisíc titulů s růstovým potenciálem. „Naše fondy se snažíme řídit jako živé organismy složené z jednotlivých titulů do funkčního proměnlivého celku podle silných vývojových trendů. Díky široké diverzifikaci a snadné nahraditelnosti jednotlivých buněk dosahujeme velmi dobrého poměru rizika a výnosu,“ okomentoval přístup k řízení fondu Jan Vinter.

 

Nový UNIQA Future Trends je v pořadí 11. podílovým fondem v portfoliu UNIQA. Aktuálně si nejlépe vedou dynamičtější fondy s výraznější akciovou složkou. Ty nyní profitují z probíhajícího hospodářského oživení. Konzervativnější fondy se značnou expozicí vůči dluhopisovým a peněžním trhům za svými akciovými protějšky co do výkonnosti zaostávají. Svůj podíl na tom mají do značné míry přední centrální banky, které svou silnou přítomností na trzích již řadu let výrazně stlačují výnosy aktiv, na něž tyto fondy ze své podstaty zaměřují pozornost. Nicméně roli méně rizikového investičního nástroje vhodného zejména při kratším investičním horizontu však plní velmi dobře.