Česky > O nás > Pro média > UNIQA uspěla v soutěži Finanční produkt 2020

UNIQA uspěla v soutěži Finanční produkt 2020

02.02.2021

Dnes vyhlásila analytická společnost Scott & Rose nejlepší produkty z finanční sféry na českém trhu. Za loňský rok se umístila UNIQA pojišťovna dvakrát na stříbrné příčce se svým pojištěním schopnosti splácet hypoteční úvěr a cestovním pojištěním. Jde o zopakování loňského výsledku.

 

Dnes zveřejnila společnost Scott & Rose výsledky soutěže „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2020“. Stalo se tak
už desátý rok za sebou. Loni soutěžily finanční instituce celkem v 17 kategoriích, v nichž se vyhlašují 3 nejlepší subjekty (14) nebo jeden vítěz (3). Klání je možné sledovat on-line v žebříčku Finparády.cz po celý rok. Pořadí určují analytici firmy Scott & Rose. Sledují produkty průběžně a pravidelně měří jejich parametry. Při každé změně parametrů některého z produktů je přehodnoceno pořadí. Metodika výpočtu je pro žebříček vždy pevně daná a po delší dobu neměnná.

V rámci pojištění byly za loňský rok hodnoceny tyto druhy: rizikové životní pojištění, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr, pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr a cestovní pojištění. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr a cestovní pojištění od UNIQA získaly za loňský rok shodně druhé místo.

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr Raiffeisen je moderní produkt s nadstandardním pojistným krytím a krátkými srozumitelnými pojistnými podmínkami. Je v nabídce od jara 2018. Kryje zdravotní problémy nebo ztrátu zaměstnání, což jsou největší strašáky většiny klientů s hypotékou. Při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání zaplatí UNIQA klientovi za každých 30 dní jejich trvání pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru, a to až 12x za sebou. V případě úmrtí nebo invalidity III. stupně uhradí UNIQA za pojištěného celý nesplacený zůstatek jeho úvěru. Pojištění kryje nedobrovolnou ztrátu zaměstnání i nedobrovolné ukončení služebního poměru. Vztahuje se rovněž na nedobrovolnou ztrátu zaměstnání na dobu určitou, která bývá u konkurence obvykle ve výlukách. Pro vstup do pojištění u hypotéky do 3 milionů Kč stačí splnit tři podmínky: být mladší 65 let, nebýt v pracovní neschopnosti a nemít přiznaný III. stupeň invalidity. U vyšších úvěrů je navíc třeba vyplnit krátký zdravotní dotazník. Pojištění myslí pružnou úpravou i na případnou změnu ze zaměstnaneckého poměru na podnikání.

Cestovní pojištění UNIQA prochází každoročně inovacemi. Byly výrazně navýšeny limity krytí (včetně jedinečného zubního ošetření až do výše limitů), a loni v reakci na panující pandemii covidu-19 zavedeno krytí pro toto onemocnění ve všech státech, a to i „červených“ podle vládního „semaforu“. S cestovním pojištěním UNIQA vycestuje obvykle více než 1,2 milionu klientů ročně, i když loni samozřejmě v reakci na celková omezení klesly počty o
desítky procent. Velkou část zákazníků tvoří turisté vyjíždějící s cestovními kancelářemi a agenturami, s nimiž UNIQA smluvně spolupracuje. Klienti spoléhají na krytí léčebných výloh při akutním onemocnění nebo úrazu v zahraničí, a dále na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti i pojištění storna zájezdu. Posledně jmenované krytí bylo po celý loňský rok v centru pozornosti.

Jde také o nejčastěji sjednávané on-line pojištění. K cestovnímu pojištění patří rozsáhlé asistenční služby. Cena rodinné formy je jednou z nejvýhodnějších na trhu. Lze do něj zahrnout až 4 děti, přičemž od druhého z nich je krytí poskytnuto už zdarma.