Česky > O nás > Pro média > UNIQA zavádí s ohledem na aktuální situaci řadu novinek

UNIQA zavádí s ohledem na aktuální situaci řadu novinek

26.03.2020

V souvislosti s šířením onemocnění koronavirem a vládními opatřeními je naší prioritou udržet provoz a schopnost poskytovat naše služby v co nejširším rozsahu. Proto zavádíme některé novinky a změny, kterými reagujeme na omezený osobní kontakt a na některé další překážky a omezení.

ikona_uniqa_komunikace_skodaŠkody klientů mají nejvyšší prioritu i bez prohlídek
K nahlášení škody lze využít on-line hlášení na webu www.uniqa.cz. Případně lze k tomu účelu kontaktovat i naše call centrum na telefonu 488 125 125. Veškeré podklady ke škodám se posílají on-line nebo e-mailem. Vyřízení škod garantujeme v běžných lhůtách. Fyzické prohlídky škod jsou až do odvolání v zájmu minimalizace osobních kontaktů utlumeny: u běžných škod požaduje UNIQA zaslat podrobnou fotodokumentaci od zákazníka. Likvidátor případně požádá o doplnění obrazového detailu. Smluvní servisy nám dodávají fotodokumentaci standardně bez potřeby zatěžovat klienta. Je-li prohlídka škody na místě nezbytně nutná, děje se tak až po dohodě s klientem, zda je to urgentní či je možné počkat. Je-li to naléhavé, technik UNIQA je v telefonickém spojení s klientem a vypraví se na fyzickou prohlídku na dohodnuté místo, aniž by ale byla požadována přítomnost zákazníka, vše vyřizují telefonicky.

ikona_uniqa_komunikace_smlouvySjednávání pojistných smluv bez podpisu
Klienti mohou i nadále sjednávat řadu pojistných smluv. Vzhledem k nemožnosti potkat se a smlouvu podepsat, lze uzavřít pojištění rovněž zaplacením první splátky pojistného. Toto opatření se týká všech běžných retailových druhů pojištění, včetně rizikové formy životního pojištění. Zde jsou zavedena i opatření řešící aktuálně nemožnost dodat lékařské zprávy. Podmínkou uzavření pojištění zaplacením pojistného je uvedení e-mailové adresy klienta a jeho mobilního telefonu. Na e-mail mu přijde šifrovaná dokumentace k uzavírané pojistné smlouvě, a na telefon heslo k dokumentaci.
ikona_uniqa_komunikace_dokladZelené karty k povinnému ručení
V současnosti se zprovozňuje u nových pojistných smluv systém zasílání zelené karty emailem klientovi. Ten si ji vytiskne samostatně na barevné tiskárně. Platnost takto zaslaných zelených karet je následující: při vzniku pojištění zaplacením je její platnost nejprve 30 dní, a po úhradě první splátky pojistného dostává klient zelenou kartu platnou na jeden rok poštou společně s pojistkou. Automatický systém distribuce zelených karet při prodlužování stávajících smluv zůstává bez změn.
ikona_uniqa_komunikace_dokladChybějící platná STK při škodě
Pokud dojde k uzavření nebo výraznému omezení provozu stanic STK, nebude UNIQA uplatňovat postih v případě, kdy vozidlo mělo platnou technickou kontrolu a emise nejméně do 1. 1. 2020, a technický stav vozidla neměl příčinnou souvislost se vzniklou škodou. Případy, kdy špatný technický stav vozidla bez platné STK měl příčinnou souvislost se škodou, budou řešeny individuálně.

ikona_uniqa_komunikace_autoProhlídka auta při přijetí do havarijního pojištění (VINFOTO)
Prohlídku VINFOTO je možné bez problémů realizovat bezkontaktním způsobem na autorizovaných pracovištích Cebia. S provedenou prohlídkou si lze vybrat ze všech dostupných variant spoluúčastí pro daný havarijní produkt. Pokud panuje obava se nyní na prohlídku vozidla dostavit, bude možné se pojistit se spoluúčastí 20 %, minimálně 20.000 Kč na vzniklé škodě. Jakmile bude prohlídka vozu dodatečně provedena, spoluúčast se pro klienta sníží.

ikona_uniqa_komunikace_autoVyužití náhradního vozidla během opravy
V případě plnění z povinného ručení nebude případně nutné delší užívání náhradního vozidla vyvolané aktuální situací předmětem krácení. Pokud nebude stačit dohodnutý limit pojistné částky z připojištění náhradního vozidla, bude klientům do odvolání limit pro toto krytí navýšen o 50 %.

ikona_uniqa_komunikace_autoDočasné vyřazení auta z evidence
U některých specificky využívaných firemních vozidel (např. dálková hromadná přeprava osob) došlo k situaci, že nejezdí, protože účel dočasně odpadl. Podnikatelé proto nechtějí za odstavená vozidla platit pojistné, ale uložit RZ do depozitu aktuálně nelze (úřady jsou zavřené). UNIQA akceptuje náhradní řešení spočívající k předložení kopie žádosti o dočasné vyřazení na speciálním formuláři Ministerstva dopravy a potvrzení o jejím podání s příslušným datem, spolu s kopií technického průkazu vozidla. Podobně lze na žádost klienta utlumit i havarijní pojištění (buď zcela, nebo poskytnout redukci krytí na rizika živel a odcizení).

ikona_uniqa_komunikace_cestaPlatnost cestovního pojištění
Pojištění lze uzavřít, ale s ohledem na aktuální nařízení vlády necestovat mimo ČR je počátek platnosti posunut nejdříve od 1. 5. 2020. V případě, že bude opatření prodlouženo, bude adekvátně upraven i nejbližší možný termín počátku platnosti. Uvízl-li někdo v zahraničí bez možnosti vrátit se v plánovaném termínu zpět (karanténa, uzavření hranic), platí pojistná ochrana z cestovního pojištění v plném rozsahu za předpokladu, že vycestoval v době, kdy nebyla vyhlášena omezení nebo nedoporučení cestovat do příslušné destinace, a zároveň nemohl využít repatriačního letu do ČR. Cestovní pojištění platí i pro pendlery a vyjmenované osoby, které mohou vyjíždět do zahraničí, činí-li tak v souladu s aktuálně vyhlášenými pravidly. Při pojistné události musí doložit, že patří k této skupině a jejich pobyt v zahraničí je oprávněný.O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.