Česky > O nás > Pro média > Úpadek cestovní kanceláře Thomas Cook s.r.o. Neckermann Česká republika

Úpadek cestovní kanceláře Thomas Cook s.r.o. Neckermann Česká republika

20.02.2020

Vážení klienti,
dne 19.2.2020 nám bylo jednatelem cestovní kanceláře Thomas Cook, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 257 73 283, oznámeno podání insolvenčního návrhu na cestovní kancelář z důvodu její platební neschopnosti.
 

Potvrzujeme tímto, že cestovní kancelář Thomas Cook s.r.o. měla u UNIQA pojišťovny a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky (kauce) v důsledku jejího úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 
Pokud Vám cestovní kancelář, u níž jste v době trvání pojištění, tedy do 31.10.2019, zakoupili zájezd, v důsledku pojistné události neposkytla předem uhrazené služby ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., je nutné v souladu s pojistnými podmínkami nejpozději do 6 měsíců od oznámení škodné události uplatnit písemně nárok na pojistné plnění.

Pro uplatnění nároku na pojistné plnění prosíme zákazníky o zaslání níže uvedených dokumentů na níže uvedenou adresu společnosti UNIQA pojišťovny, a.s.
- kompletně vyplněné a podepsané Oznámení o škodné události, které naleznete níže;
- originál nebo ověřenou kopii smlouvy o zájezdu uzavřené s CK;
- doklad o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK či jiný doklad o úhradě) nebo kopii výpisu z účtu u bankovního převodu.

Vyplněné oznámení o škodné události včetně uvedených dokladů prosím zašlete doporučenou poštou co nejdříve na adresu:

UNIQA pojišťovna, a.s.
Insolvence CK
Evropská 136/810
160 12 Praha 6