Česky > O nás > Pro média > Venkovní rekreační sporty, zranění a úrazové pojištění

Venkovní rekreační sporty, zranění a úrazové pojištění

15.04.2020

Minulý týden nám přinesl uvolnění některých restrikcí spojených s koronavirovou pandemií. Mimo jiné bylo občanům povoleno sportovat venku. Po kratším období, kdy pojišťovny dostávaly až o polovinu méně škodních hlášení z úrazového pojištění, zřejmě dojde opět k navýšení jejich počtu. Rekreační sport je kvůli své všeobecné oblibě pravidelným „dodavatelem“ pojistných událostí.

uniqa_urazove_pojisteni

Nejnebezpečnější sporty
Asi nepřekvapí, že nejzrádnější rekreační sportovní aktivitou pro muže je kopaná. Tomu se věnuje opravdu úplně nejvíce aktivních jedinců a vzhledem k tradici jsou to ve velké většině chlapci a pánové ve všech věkových kategoriích. Zastoupení kopané ve sportovních úrazech vzniklých ve volném čase je více než pětina. Žen a dívek pojištěných v UNIQA pro případ úrazu a zraněných při rekreačním fotbálku registrujeme každý rok jen opravdu pár. Naopak typickým nejčastějším zraněním ženského pokolení je lyžování a snowboarding, těch registruje UNIQA během zimy mnohem více než u mužských protějšků. Poraněné ženy z úrazového pojištění tvoří jen méně než třetinu všech postižených klientů. A zimní sporty jsou zastoupeny mezi postiženými zákaznicemi zhruba ze 40 %. 
U obou sportovních odvětví – jak u fotbalu, tak i lyžování – jsou nejčastější úrazy dolních končetin, nejčastěji kolen nebo zlomeniny dolních končetin. Při kopané trpí i kotníky, při snowboardingu hlavně ruce a ramena.

Zrádná cyklistika a in-line bruslení
Ze sportů, pro které jsou ideální podmínky od jara do podzimu, nejvíce úrazů vzniká při cyklistice. Ta je rovněž masově rozšířena, navíc ji mají rádi muži a ženy. V posledním desetiletí se výrazně zkvalitnilo vybavení. Málokdo vyráží bez ochranné přilby. A ta dokáže zabránit až 80 % fatálních úrazů hlavy. Také technická úroveň bicyklů je mnohem lepší. To ale na druhou stranu svádí k nebezpečnějším „kouskům“ v terénu a při sjezdech. 
V posledních letech registruje UNIQA zvýšení počtu úrazů při sjezdech na kolech nebo koloběžkách, protože přibývá i terénů pro tento sport vyhrazených. Spolu s přilehlými půjčovnami vybavení to láká i netrénované jedince, kteří se snáze zraní. Odnesou to zpravidla polámané ruce a klíční kosti, někdy však dojde i na závažnější poranění páteře. Oblíbené jsou i in-line brusle. I tady jsou namístě kvalitní ochranné pomůcky, vhodná přilba a rukavice s výztuží. Při pádu dopředu nejvíce trpí ruce, při pádu dozadu krční páteř a kostrč.
Často dochází i ke kolizím cyklistů a in-line bruslařů s chodci. UNIQA registruje několik případů, kdy jezdec srazil chodce, který byl při nárazu těžce zraněn, a dokonce upadl do bezvědomí. Nezřídka viník z místa ujede, aniž by poskytl postiženému pomoc. Potom záleží na tom, jak rychle dorazí na místo zdravotníci. Několik klientů UNIQA z takové srážky čelí doživotním následkům v invalidním důchodu.

Nové sporty
Z moderních oblíbených sportů jsou nejnebezpečnější dva. Prvním z nich jsou možná překvapivě trampolíny. Ty se začaly v posledním desetiletí masově objevovat nejen v soukromých zahradách, ale také ve venkovních tělocvičnách (streetworkout) v parcích nebo na koupalištích, u hotelů a restaurací. Nejčastějšími úrazy jsou pohmožděniny, zlomeniny zápěstí, kotníků a poranění loketních kloubů. Je ale potřeba upozornit na skutečnost, že kromě toho má UNIQA ve svých statistikách už více závažných poranění páteře, z nichž některá skončila ochrnutím dolních končetin.
Druhým moderním sportem mladých je parkour provozovaný zejména mládeží mezi domy, na ulicích a prostranstvích. Typickým znakem je většinou absence ochranných pomůcek nebo zabezpečených dopadových ploch, takže úrazů z tohoto pouličního sportu přibývá, bohužel zejména mezi dětmi a mladistvými. Nejzávažnější jsou úrazy hlavy a páteře. 

Úrazové pojištění
Úrazové pojištění kryje nepracovní zranění vzniklá ve volném čase v domácnosti, na cestách nebo právě při rekreačním sportu. Lze ho sjednat zvlášť, anebo v rámci životního pojištění. Pro organizované hromadné akce lze sjednat kolektivní formu (na tábory, pro školní zájezdy apod.).
Správné úrazové pojištění má krýt zejména závažné úrazy s dlouhou dobou léčení a případnými trvalými následky. Nemá smysl pojišťovat se (obrazně řečeno) na prostou zlomeninu ruky, na niž stačí pár týdnů sádry a za pár měsíců si na ni dotyčný nevzpomene.
Úrazové pojištění by mělo pomoci překlenout delší období omezení, případně potřebu přeorganizovat svůj režim nebo upravit si bydlení, je-li poranění vážné a změní-li postiženému i jeho okolí dlouhodobě nebo dokonce trvale další život. Na takové situace by měly být nastaveny i přiměřené pojistné částky, aby v nouzi skutečně pomohly.


O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.