Česky > Investování > Investice > Investiční fondy > Konzervativní fondy > UNIQA EUR Konto

UNIQA EUR Konto

ISIN: CZ0008472586

Rozhýbejte své finance s UNIQA

Banner

Popis

Investiční strategie fondu

Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika.

 

Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a dluhopisy emitentů všech kategorií, denominovanými zejména v EUR, tj.:

  • Státní dluhopisy
  • Dluhopisy nadnárodních institucí a bank
  • Dluhopisy obchodních společností
  • Komunální dluhopisy

Informace o fondu

Informace o fondu

Datum založení

Počáteční hodnota

1.0 CZK

Aktuální hodnota

1.139 CZK

Celková hodnota

1 018 834 944 CZK

Úplný název fondu

UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond 

Správce fondu

UNIQA investiční společnost, a.s.

Typ fondu

Smíšený
Do 31. 12. 2011 byl tento fond klasifikován jako fond peněžního trhu. Od 1. 1. 2012 je fond podle metodiky AKAT ČR a v souladu s platnou legislativou klasifikován jako fond smíšený. Změna klasifikace fondu nemění investiční strategii fondu ani nemá dopad na rizikový profil fondu

Doporučený investiční horizont

Min. 6 měsíců

Měna fondu

EUR

Bankovní spojení

pro ČR: 2102192815 / 2700
měna: EUR

Minimální výše investice a odkupu: 

 16 EUR

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Profil typického investora

Fond je určen konzervativním investorům, kteří preferují pouze nízkou míru rizika, a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu, a kteří mají zájem investovat finance na krátkou dobu, anebo si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat. Typický investor tohoto fondu zpravidla akceptuje pouze nízké kolísání hodnoty investice. Fond je vhodný pro investora, jehož referenční měnou je EUR.

typical-investor

Výkonnost fondu

Název fondu Aktuální hodnota Změna Maximální hodnota Minimální hodnota
UNIQA EUR Konto

Jak investovat

Jak investovat?

Investovat do našich fondů je jednoduché

Naši poradci s vámi projdou vaše potřeby a představí vám možnosti investování, pravidelně v programu Tempo nebo přímo do jednotlivých fondů (Fondy).

  • Uzavřeme s vámi návrh konkrétní Rámcové smlouvy

Následně od nás obdržíte informaci o akceptaci vaší smlouvy a zároveň vám otevřeme majetkový účet. Nyní můžete začít investovat.

  • Začněte investovat

Pošlete peníze na účet vybraného fondu (Fondy) nebo na účet Upisovacího fondu (TEMPO) a my pro vás nakoupíme podílové listy. Při platbě vždy používejte variabilní symbol, což je číslo smlouvy.

  • Svůj účet můžete obsluhovat on-line

V Klientském portále moje UNIQA budete mít přehled o svých investicích a aktuálním stavu portfolia. Můžete zde změnit své kontaktní údaje, požádat o odkup podílových listů, případně u programu Tempo změnit dosavadní investiční profil.

Neumíte si vybrat?

Navštivte jednoduchý přehled

Máte zájem o tento fond?

Nečekejte na pobočce v řadě.
Rezervujte si termín schůzku již dnes

Sjednat si schůzku

Rychle a úplně zadarmo

 

Reporty

Chcete vědět víc?

Měsíční reporty

Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.

Zobrazit reporty

Měsíční zpravodaj k trhu

Sledujte dění na trhu. 

Zobrazit zpravodaj
want-to-know-more

Dokumenty

Přehled dokumentů a fondů

 

Dokumenty a formuláře najdete také v sekci Dokumenty ke stažení. 

Upozornění

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou propagačním sdělením týkajícím se investic do investičního fondu.

Aktuální hodnota podílového listu fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Společnost upozorňuje podílníky, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu. Hodnota podílového listu fondu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku ve fondu a v souvislosti s aktivními změnami složení tohoto majetku. V důsledku toho může hodnota investice do podílového fondu kolísat a podílník nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka.

 

Před uskutečněním investice se důkladně seznamte s produktovými dokumenty, jimiž jsou zejména statut a sdělení klíčových informací pro investory, sazebník poplatků, obchodní podmínky a další dokumenty, které jsou dostupné v českém jazyce i na internetových stránkách www.uniqa.cz.

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku