Česky > O nás > Pro média > Aktualita: jak pomůže cestovní pojištění při zemětřesení

Aktualita: jak pomůže cestovní pojištění při zemětřesení

08.02.2023

V našich končinách ničivá zemětřesení prakticky nehrozí. Občané ČR se ale bohužel mohou setkat s tímto přírodním živlem na svých cestách v zahraničí. Aktuálně čelí katastrofě po tragickém zemětřesení Turecko a Sýrie. Jak by našim turistům v takové situaci pomohlo cestovní pojištění UNIQA?

 

 

V případě, že by během cesty nebo dovolené v zahraničí nastalo zemětřesení (výskyt je relativně častý například ve Středomoří, ve Španělsku, v Portugalsku, Itálii, Řecku nebo Turecku, což jsou oblíbená místa pobytu českých turistů), může postižený občan s cestovním pojištěním UNIQA počítat s pojistným plněním v plném rozsahu. Především kryje léčebné výlohy, včetně eventuálního vyhledání, vyproštění a transportu do zdravotnického zařízení, dále hospitalizaci, medikaci a ošetření. Z pojištění by šly i náklady na případně potřebnou speciální repatriaci pacienta zpět do ČR. V případě smrti klienta zajistí UNIQA i převoz jeho ostatků zpět do vlasti.

Pokud by měl turista sjednané komplexní cestovní pojištění UNIQA, mohl by z něj čerpat náhradu i za poškozená, zničená nebo ztracená zavazadla a pojistné plnění z úrazového pojištění v případě trvalých následků nebo dokonce smrti úrazem.

Nastane-li takto kritická situace, doporučujeme kontaktovat asistenční službu k pojištění, poradit se o dalším postupu a být s ní průběžně v kontaktu. Nicméně klient se musí řídi i aktuálními lokálními pokyny a nařízeními platícími v místě katastrofy.

Cestovní pojištění se sjednává bez spoluúčasti klienta.

Připojištění storna zájezdu nebo cesty

Nastane-li v cílové destinaci (letovisko uvedené na cestovní smlouvě) plánované dovolené nebo cesty před odjezdem z ČR zemětřesení (nebo jiná přírodní živelní katastrofa), které má zásadní omezující vliv na život v dané lokalitě (kalamita, záchranné práce, omezená infrastruktura) a nelze-li proto vycestovat, z připojištění storna uhradí UNIQA až 80 % zaplacených nákladů na neuskutečněný zájezd (organizovaný cestovní kanceláří) nebo cestu (zajištěnou individuálně). To samé platí, vyhlásí-li Ministerstvo zahraničních věcí ČR zákaz či nedoporučení cestovat do dané lokality pro české občany.

UNIQA hradí náklady všech osob uvedených v cestovní smlouvě.

Připojištění náhrady dovolené

Z tohoto krytí může klient UNIQA čerpat náhradu v situaci, kdy už se nachází v cizině s cestovním pojištěním UNIQA a na místě dojde k zemětřesení (nebo jiné přírodní živelní katastrofě). Je-li nutné dovolenou či cestu zkrátit a/nebo nelze-li dočerpat některé objednané a zaplacené cestovní služby uvedené v pojistné smlouvě, případně je-li nutné zvolit improvizovaný způsob návratu domů a ten extra zaplatit, může dotyčný turista nárokovat všechny tyto výdaje (nevyčerpané nebo naopak nezbytně v souvislosti s aktuální kalamitou vynaložené) z připojištění náhrady dovolené. UNIQA hradí náklady všech osob uvedených v cestovní smlouvě.

Důležitá doporučení:
 

  • Je-li to možné, buďte v kontaktu s asistenční službou a průběžně se dohodněte na dalších krocích, které budou i v souladu s lokálním nouzovým režimem a místními vyhláškami.
  • Nastane-li katastrofa, snažte se co nejdříve kontaktovat i blízké v ČR a informujte je o své situaci.
  • Případně se můžete už před odjezdem registrovat i do systému DROZD pro cesty do zahraničí, jenž umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří touto formou poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
  • Pečlivě uschovejte všechny doklady a stvrzenky (vynaložených nákladů, případně lokálně platných nařízení) a předložte je doma pojišťovně.