Česky > O nás > Pro média > AKTUALIZACE UNIQA: cestovní pojištění neplatí pro cesty na Ukrajinu, do Ruska a Běloruska

AKTUALIZACE UNIQA: cestovní pojištění neplatí pro cesty na Ukrajinu, do Ruska a Běloruska

28.02.2022

Vzhledem k aktuálním vývoji situace na Ukrajině a ke zhoršení bezpečnostních podmínek pro naše občany v dalších zemích nyní české Ministerstvo zahraničních věcí jednoznačně varuje nejen před cestami na Ukrajinu, ale i do Běloruska nebo Ruska, a to bez ohledu na účel cesty. Toto vyhlášení má přímý vliv na neplatnost cestovního pojištění UNIQA.

 

 

Podrobnější informace k důraznému varování před cestami do Ruska lze najít zde:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/ruska_federace_bezpecnost_hranice_ua.html

Podrobnější informace k důraznému varování před cestami do Běloruska lze najít zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/ruska_federace_bezpecnost_hranice_ua.html

Klienti s platně sjednaným cestovním pojištěním UNIQA, kteří vycestovali na Ukrajinu, do Běloruska či do Ruska ještě před vyhlášením varování Ministerstva zahraničních věcí ČR, mají nadále pojistnou ochranu od UNIQA platnou ve smluveném rozsahu do okamžiku, kdy budou mít klienti první možnosu příležitost k návratu do ČR, k němuž Ministerstvo zahraničních věcí ČR naléhavě vyzývá.

Současně UNIQA upozorňuje, že na území všech 3 zemí mohou nastat omezení anebo i výpadky v poskytování asistenční služby z pojištění k řešení akutně vzniklých problémů, což se týká jak poskytnutí léčebné péče, tak i možností repatriace ze země.

Klientům, kteří s cestovním pojištěním UNIQA vycestují po vyhlášení nedoporučení cestovat na Ukrajinu, do Běloruska nebo Ruska, pojistná ochrana ze smlouvy nebude poskytnuta; pojištění tedy neplatí pro území těchto tří zemí.

Vždy postupujte podle pokynů průběžně aktualizovaných na webu Ministerstva zahraničních věcí, jimiž se řídí i platnost cestovního pojištění. Uvádíme i nynější pokyny pro Ukrajinu s potřebnými kontakty:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/ukrajina_vyrazne_zhorseni_bezpecnosti.html