Česky > O nás > Pro média > Dynamické účastnické fondy loni vynášely, akciový fond UNIQA byl nejlepší

Dynamické účastnické fondy loni vynášely, akciový fond UNIQA byl nejlepší

27.01.2022

V průměru přinesly akciové účastnické fondy v doplňkovém penzijním spoření loni výnos přes 16 %. Nejvyšší výnos na trhu za rok 2021 zaznamenal Akciový účastnický fond UNIQA, a to 24,46 %. I když se jedná o poměrně mladý fond (založený v roce 2020), loni názorně ukázal, že investice do globálních akciových indexů je na růstovém trhu dobrou volbou a že při správné alokaci prostředků ze strany správců přinese velmi zajímavý výsledek.

 

 

 

Celkem 14 účastnických fondů doplňkového penzijního spoření na trhu skončilo za loňský rok se záporným výsledkem. Šlo hlavně o konzervativní fondy, v jejichž portfoliích dominují vládní dluhopisy a nástroje peněžního trhu, případně jejich deriváty. Minusové znaménko u těchto fondů přinesly především faktory rostoucí inflace, zvyšování základních sazeb ČNB a související vývoj na trzích. Naopak ti klienti, kteří se osmělili a zamířili do dynamičtějších fondů, skončili s kladným výsledkem. Některé účastnické fondy si připsaly i dvouciferné zhodnocení. Mezi nimi zazářil právě Akciový fond UNIQA s působivým výsledkem +24,46 %. Hranici 20 % dokázaly pokořit jen 4 fondy na trhu a pomohly účastníkům hladce porazit i bobtnající inflaci.

Akciovým fondům loni pomohl restart velké části ekonomik a vládní stimulační programy v různých zemích. Hlavní americké i evropské indexy akciových trhů si meziročně připsaly dvouciferné zisky, včetně indexu pražské burzy PX.

„Správný výběr aktiv a titulů má zásadní vliv na dosažený výnos fondu. Platí to samozřejmě nejenom v meziročním srovnání, ale především v dlouhodobém pohledu. Na investičním horizontu 20 a více let znamená rozdíl pouhého půl procentního bodu ve výkonnosti investice výnos vyšší či nižší v řádu tisíců korun. Věříme, že i do budoucna dokážeme Akciový fond UNIQA „kormidlovat“ mezi premianty trhu,“ komentoval loňské prvenství UNIQA Peter Socha, předseda představenstva UNIQA penzijní společnosti.

Doplňkové penzijní spoření je jedním z produktů, kde většina účastníků má velmi dlouhý investiční horizont (20 i více let). A právě zde výběr správné strategie a fondu může ovlivnit částku, se kterou „odchází lidé do důchodu“. U mladších ročníků lze nasměřovat příspěvky do dynamičtějších segmentů (akciové a vyvážené účastnické fondy), protože v dlouhodobém horizontu lze dosáhnout lepších výnosů a současně v čase kompenzovat vyšší míru volatility. Ale samozřejmě stále platí jednoduchá rovnice: čím vyšší potenciál výnosu, tím vyšší riziko. Na to by měli myslet hlavně ti, kteří se blíží ke konci smluvní doby doplňkového penzijního spoření: je dobré výnosy stabilizovat v konzervativnějších účastnických fondech.

Pro rok 2022 se situace odhaduje těžko. Bude samozřejmě záležet hlavně na tom, jak se bude vyvíjet pandemie, vakcinace a související opatření v ekonomice. „Zvyšováni základní sazby ze strany ČNB bude pravděpodobně ještě pokračovat, a i inflace dostane na začátku roku další impuls především prostřednictvím nárůstu cen energií. Dalším otazníkem bude i vývoj na trhu práce. Proto bude pro dlouhý horizont doplňkového penzijního spoření zřejmě i tento rok racionální setrvat u dynamických a vyvážených fondů, protože jen v nich lze dosahovat vyššího zhodnocení, které překoná míru inflace,“ předpovídá nejbližší vývoj Peter Socha, předseda představenstva UNIQA penzijní společnosti. „Současně bych všem poradil posoudit aktuální státní podporu i daňovou uznatelnost a optimalizovat penzijní spoření z tohoto hlediska, je-li to možné.“