Česky > O nás > Pro média > Finanční trhy ve stínu válečného konfliktu

Finanční trhy ve stínu válečného konfliktu

01.03.2022

Komentář k aktuálnímu dění a vlivu na investiční fondy UNIQA

Ruská invaze na Ukrajinu v minulém týdnu výrazně zasáhla i finanční trhy. Největší propad zaznamenaly akciové a dluhopisové trhy přímých účastníků konfliktu, následované trhy okolních států zejména střední a východní Evropy. Posilovaly naopak bezpečné přístavy jako zlato a drahé kovy, či některé měny jako americký dolar, japonský jen, či švýcarský frank. Možné budoucí výpadky v dodávkách surovin tlačily vzhůru ceny řady dalších komodit. Situaci relativně ustály akciové trhy rozvinutých zemí v čele s USA, které v kombinaci s posilujícím dolarem naopak uzavřely minulý týden v kladných hodnotách. 

Portfolia fondů UNIQA jsou konstruována s cílem omezit dopady zvýšené volatility v dobách extrémně vysoké rizikové averze. Obecně lze o všech našich fondech konstatovat, že přímá expozice vůči ukrajinským nebo ruským společnostem je nulová, či zanedbatelná. Navíc jsme již před eskalací konfliktu udržovali v portfoliích vyšší podíl hotovosti současně s otevřenou měnovou pozicí vůči hlavním světovým měnám. Přesto se některé fondy nevyhnuly po čtvrtečním vpádu ruských vojsk na Ukrajinu poklesu:

  • V případě středoevropských akcií ve fondu UNIQA CEE Akciový poměrně strmého, přestože fond žádnou přímou expozici na ruské akcie aktuálně nemá. Drobnou pozici (0,3 %) drží fond pouze v ukrajinské společnosti Kernel produkující slunečnicový olej. Geografická blízkost regionu k probíhajícímu konfliktu a související třeba i mírné napojení některých firem na ruský či ukrajinský trh však vedl okamžitě po čtvrtečním vstupu ruských vojsk na Ukrajinu k panickému výprodeji. Hned v pátek ovšem již došlo k poměrně významné korekci směrem vzhůru.
  • Eskalace konfliktu se negativně projevila i na hodnotě akcií rozvíjejících se trhů. Fond UNIQA Selection Emerging Equity však zaznamenal díky široké geografické diverzifikaci jen mírný propad. Fond nedrží žádné přímé pozice v ruských či ukrajinských akciích. Prostřednictvím ETF kopírujících indexy emerging markets má pak fond vůči ruským společnostem expozici zhruba 2 %.
  • Na ostatní fondy dopadá v různé míře spíše celkový nárůst rizikové averze doprovázený vysokou volatilitou a do minulého týdne čelily spíše rostoucím inflačním tlakům a očekávanému utahování měnových podmínek hlavními centrálními bankami.

Vzhledem k dynamickému vývoji jak samotného vojenského konfliktu, tak vývoji v oblasti postupně uvalovaných sankcí na Ruskou federaci, ruská aktiva a protisankcí ze strany Ruska je však celá situace poměrně nepřehledná a budoucnost těžko predikovatelná. I v případě okamžitého ukončení konfliktu zřejmě dojde k výraznému přehodnocení některých hospodářských politik mnoha zemí a regionů s pozitivními či negativními dopady na hospodaření a vyhlídky jednotlivých společností.

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že všechny naše fondy fungují i vzhledem ke svému zaměření ve standardním režimu a mají dostatečný objem likvidních prostředků na pokrytí případných odkupů podílových listů, jejichž objem byl doposud rovněž standardní. Období zvýšené volatility a rizikové averze s hlubokými tržními korekcemi naopak bývají vhodným časem pro nákup investičních instrumentů. Nicméně každou investici je třeba pečlivě zvážit a minimálně v krátkém období počítat s vysokou volatilitou, protože geopolitická a ekonomická situace je v těchto dnech skutečně turbulentní.