Česky > O nás > Pro média > Cestovní pojištění zajistí klidnou dovolenou a pomoc v případě mimořádných událostí

Cestovní pojištění zajistí klidnou dovolenou a pomoc v případě mimořádných událostí

02.07.2022

Cestovní pojištění je nejběžnějším druhem krytí, které Češi sjednávají pro své zahraniční cesty. Přesto je stále mnoho lidí, kteří si myslí, že v cizině vystačí s kartičkou veřejného pojištění, a nepřipouštějí si možné komplikace. Proč je užitečné mít na cestu komplexní cestovní pojištění? Zeptali jsme se Evy Trajboldové, manažerky produktů pojištění osob pojištění UNIQA.

 

 • Jak je to tedy s krytím výdajů za ošetření v zahraničí z kartičky Evropského zdravotního pojištění?

pojištěnce přibalit, jede-li turista do zemí Evropské unie. Tam má díky ní ve většině státních zařízení nárok na stejnou zdravotní péči jako místní občané. Je třeba ale počítat s tím, že zaplatí také stejnou spoluúčast jako místní. A ta je ve většině zemí podstatně vyšší než u nás. Jiná bude situace v zemích mimo EU. Zde je zapotřebí mít komerční pojištění léčebných výloh, jinak turista zaplatí plnou cenu. Navíc je v ceně pojištění i asistenční služba, která dokáže v režimu 24/7 zprostředkovat adekvátní ošetření a optimální postup léčby. Na telefonní lince komunikují s klientem česky. Důležité je, že pojištění se sjednává bez spoluúčasti zákazníka, tudíž pojištění uhradí péči v plné výši. 

 

,,

Doporučujeme komplexní pojištění,  které kryje i úraz, odpovědnost a zavazadla

 

 • Co zahrnuje pojištění léčebných výloh?

Kryje ambulantní ošetření, medikaci, potřebné testy, převoz do nemocnice, hospitalizaci v případě nemoci nebo úrazu. Je-li nutné pacienta dopravit zpět do Česka jinak než běžným způsobem, například s doprovodem lékaře nebo ve speciálním lůžku apod., pojištění zahrnuje i repatriaci. Znovu připomínám, že každý případ je zapotřebí konzultovat s asistenční linkou předem a zvolit optimální postup.

 • Zahrnují tato plnění i léčení v případě covidu-19?

Tady záleží na každé pojišťovně. UNIQA například kryje covid-19 v základní verzi pojištění, tedy bez příplatku a bez připojištění. Pojištění v případě této diagnózy kryje ambulantní i nemocniční péči, testování nemocného, medikaci i případnou repatriaci. Pokud klient musí zůstat kvůli tomu déle v cizině, cestovní pojištění lze prodloužit a UNIQA například navíc proplatí náklady na ubytování až do 30 000 korun.

 • Co jiného by si naši turisté měli před odjezdem pojistit?

My doporučujeme komplexní cestovní pojištění, kryjící také úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel. Samozřejmě má-li klient úrazovku a pojištění odpovědnosti ošetřené jinak, například extra nebo v rámci jiných pojistných produktů, není to potřeba. Nicméně hlavně pojištění odpovědnosti je opravdu důležité. Nároky na neúmyslné škody nebo újmu na zdraví mohou často doslova zruinovat viníka. Ze zkušenosti víme, že zejména v zemích na západ od nás jsou poškození občané zvyklí vymáhat své nároky důsledně, přičemž jsou často mnohonásobně vyšší než v Česku, protože se vypočítávají podle lokálních standardů.

 • Zřejmě je ale rozdíl ve sjednávaném pojištění, chystá- li se rodina na dovolenou na pláži u moře, anebo pokud plánuje nějaké adrenalinové sportovní aktivity.

Ano, vždy je dobré zvážit zaměření dovolené a také cílovou destinaci, kam míříme. Je-li charakter dovolené ryze sportovní, pak doporučujeme připojištění nebezpečných sportů. To není potřeba, jde li jen o fakultativní jednorázové aktivity, které si člověk pořídí právě na pláži jako atrakci. Ohledně cílové destinace je dobré zvážit její vzdálenost od ČR, úroveň místní infrastruktury a zdravotnictví i lokální cenovou úroveň. Samozřejmě je rozdíl, jede- li člověk do rekreačního letoviska, anebo chystá-li trek opuštěnými horami. Podle toho je třeba volit přiměřené pojistné částky.

 • Pojišťujete i domácí mazlíčky na cestách?

Ano, ale je třeba na trhu udělat rešerši, protože mezi pojišťovnami mohou být rozdíly. UNIQA například poskytuje ochranu pro případ akutní veterinární léčby zvířete. Uzavírá se současně s komplexním cestovním pojištěním klienta. Lze ho využít pro zdravé zvíře ve věku od 3 měsíců do 10 let, přičemž pojistná částka činí až 15 000 korun. Předpokladem platnosti pojistné ochrany je splnění všech podmínek platných pro držení psa v konkrétní zemi. Pojištění se vztahuje i na případné jím způsobené škody (pojištění odpovědnosti) až do výše sjednaného limitu pro pojištění majitele psa, v UNIQA většinou do 5 milionů korun.

Kdy se hodí připojištění stornovacích poplatků

Připojištění stornovacích poplatků chrání vynaložené prostředky na dovolenou, na niž nakonec nemůže turista odjet ze závažných důvodů. Sjednává se zároveň s cestovní smlouvou (nebo do 24 hodin po jejím podpisu). Ta může znít buď na zájezd od cestovní kanceláře, anebo i na jednotlivé cestovní služby, které si dotyčný sjedná individuálně. Pojištění se vztahuje na všechny osoby uvedené jako spolucestující v cestovní smlouvě a zároveň i v pojistné smlouvě. Cena se odvíjí od ceny uhrazených cestovních služeb. Krytí dokáže vrátit až 80 % zaplacených stornovacích poplatků, nenastoupí-li klient cestu prokazatelně například z těchto důvodů:

 1. onemocnění nebo úraz;
 2. smrt v rodině, případně náhle vzniklá potřeba ošetřování člena rodiny nebo domácího zvířete;
 3. obsílka k soudu nebo jiná závažná úřední výzva dostavit se;
 4. vztahové situace: zrušení svatby, rozvod;
 5. nesložení maturity či jiné závěrečné zkoušky apod.

Pozor na cestování v těhotenství

Pro cestovní pojištění pro výjezdy do zahraničí v těhotenství platí další pravidla:

 • Každou delší cestu by měl nejprve schválit gynekolog.
 •  Na cestu si žena musí vzít těhotenský průkaz a kartičku pojištěnce.
 • Náklady na jakékoli ošetření, převoz do nemocnice, hospitalizaci budoucí maminky hradí UNIQA z cestovního pojištění do 26. týdne těhotenství. Po skončení 26. týdne těhotenství si musí budoucí rodička všechny léčebné úkony související s graviditou hradit sama. Pro jiná akutní onemocnění nebo úrazy platí cestovní pojištění v plné šíři.
 • Cestovní pojištění nekryje preventivní vyšetření, testy nebo laboratorní zkoušky, jež by měla těhotná absolvovat doma.
 • Pojišťovna může odmítnout pojistné plnění tehdy, pokud ošetřující lékař rodičce odjezd nedoporučil z důvodu komplikací existujících už před nástupem cesty, jež se mohly jejím vlivem prohloubit. Tyto skutečnosti má pojišťovna právo nechat přezkoumat buď z lékařské dokumentace klientky, anebo ji nechat vyšetřit.
 • Cestovní pojištění nekryje porod v zahraničí. V zemích Evropské unie lze pro tento případ uplatnit Evropský průkaz pojištěnce, naše občanka má nárok na výkon hrazený z veřejných zdrojů za stejných podmínek jako lokální rodičky (včetně spoluúčasti).

Náklady se mohou vyšplhat do milionů korun

 • Těžký průběh onemocnění covidem-19 v Kostarice. Intenzivní léčebná péče, hospitalizace a poté letecká repatriace pacienta do ČR přišly celkově na více než 5 milionů korun.
 • Komplikovaný úraz na Kanárských ostrovech s následným repatriačním speciálním letem domů. Náklady byly vyčísleny na 700 000 korun.
 • Mimořádně silné zažívací potíže s podezřením na rozsáhlou otravu v Mexiku. Pobyt v nemocnici vyšel bezmála na 900 000 korun. Následně musela být klientka letecky transportována zpět do ČR na speciálním stretcherovém lehátku. Jedná se o vůbec nejdražší formu přesunu leteckým speciálem, tento vyšel konkrétně na necelé 2 miliony korun.
 • Těžké srdeční komplikace klienta v USA, jež ho ohrožovaly na životě. Hospitalizace vyšla bezmála na 3 miliony korun, léčení a operace stály přes 8 milionů korun. Pojistná událost znovu ukázala, že léčení v USA (a v Kanadě) je bezkonkurenčně nejdražší na celém světě a že se nevyplatí šetřit na pojistných částkách, cestuje-li klient právě tam.

Ilustrační foto Profimedia.cz

 • Hospitalizace s plicním edémem a neurologickými obtížemi v Řecku. Během pobytu v nemocnici se přidaly i srdeční komplikace. Léčení a speciální letecký transport zpět do ČR vyšly na více než 300 000 korun.
 • Závažný úraz trupu s hrozbou ochrnutí v Indonésii, kde bylo nutné transportovat postiženou klientku nejprve na kliniku v jiném blízkém státu, kde se mohla podrobit první operaci vedené kvalitním týmem, protože v místě, kde se poranila, nebyla podobná péče dostupná. Teprve poté a po nutné pooperační hospitalizaci byla letecky na stretcher lehátku transportována do Prahy. Náklady činily 2,2 milionu korun. Uvedené příklady dokládají, jak důležité je se na dovolenou v cizině pojistit.

 

 

 • Hospitalizace s plicním edémem a neurologickými obtížemi v Řecku. Během pobytu v nemocnici se přidaly i srdeční komplikace. Léčení a speciální letecký transport zpět do ČR vyšly na více než 300 000 korun.

 

 • Závažný úraz trupu s hrozbou ochrnutí v Indonésii, kde bylo nutné transportovat postiženou klientku nejprve na kliniku v jiném blízkém státu, kde se mohla podrobit první operaci vedené kvalitním týmem, protože v místě, kde se poranila, nebyla podobná péče dostupná. Teprve poté a po nutné pooperační hospitalizaci byla letecky na stretcher lehátku transportována do Prahy. Náklady činily 2,2 milionu korun. Uvedené příklady dokládají, jak důležité je se na dovolenou v cizině pojistit.

Kolik stojí komplexní cestovní pojištění UNIQA na týden po Evropě?

Rodina (2 dospělí + 2-4 děti): 485 korun. Jednotlivec: 195 korun
(Tato cena je platná i v Turecku, Tunisku nebo v Egyptě.)

Kolik stojí komplexní cestovní pojištění UNIQA na týden v exotice?

Rodina (2 dospělí + 2-4 děti): 1 436 korun. Jednotlivec: 580 korun
(Například Maledivy, Thajsko, Austrálie, Indonésie, Kostarika apod.)

Kolik stojí komplexní cestovní pojištění UNIQA na týden v USA nebo Kanadě?

Rodina (2 dospělí + 2-4 děti): 

3 906 korun. Jednotlivec: 1 562 korun

 

 

Stranu připravil
Václav Tuček