Česky > O nás > Pro média > UNIQA loni zrychlila dynamiku růstu a upevnila pozici na trhu

UNIQA loni zrychlila dynamiku růstu a upevnila pozici na trhu

18.03.2024

V celkově velmi náročném roce 2023 se UNIQA pojišťovně podařilo poprvé překonat hranici 20 miliard korun předepsaného pojistného. Významnou roli sehrává i nadále v hospodaření celého evropského koncernu.

Předepsané pojistné a hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny 2023

Celkové předepsané pojistné UNIQA v Česku a na Slovensku loni dosáhlo dle metodiky ČAP úrovně 20,06 miliardy korun. Z celkového objemu připadal na českou část podíl 65,5 % a na slovenskou část společnosti 34,5 %. Meziročně stouply výnosy z předepsaného pojistného UNIQA celkově o 6,7 %.  

Celkový hrubý zisk UNIQA pojišťovny za Česko i Slovensko činil loni podle platných účetních standardů ČR 1,71 miliardy korun (2022: 1,64 miliardy korun; meziročně +4,3 %). Úhrnný čistý zisk UNIQA pojišťovny 2023 dosažený v obou zemích byl 1,22 miliardy korun (2022: 1,45 miliardy korun).

„Máme za sebou úspěšný rok, kdy se nám podařilo poprvé překonat hranici dvaceti miliard korun na pojistném. Současně jsme zopakovali i výborný hospodářský výsledek. Jsem rád, že UNIQA Česko a Slovensko sehrála v roce 2023 znovu roli klíčového trhu v rámci evropské skupiny UNIQA Insurance Group,“ zdůraznil Rastislav Havran, generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR.

Kmen pojistných smluv UNIQA posílil ke konci roku 2023 na celkových 3,05 milionu kusů (meziročně +4,8 %). Z toho čeští klienti měli sjednáno 1,85 milionu (oproti 2023 +5,7 %) a slovenští zákazníci drželi 1,20 milionu smluv na pojistné produkty (+3,4 %).

Škodovost neživotních odvětví brutto loni dosahovala v ČR přibližně 54 %, zatímco na Slovensku poměrně výrazně vzrostla až na hranici 60 %, zejména z důvodu nárůstu škodní inflace v pojištění vozidel, dále podpořené vysokými škodami spojenými se zemětřesením na Slovensku.

Předběžné výsledky UNIQA Česko

Podle předběžných výsledků České asociace pojišťoven posílila UNIQA loni na předepsaném pojistném v České republice o 7,0 % (2022: o 4,2 %) a zakončila rok 2023 na hodnotě 13,15 miliardy korun. UNIQA tak držela s tržním podílem 7,8 % v žebříčku pojišťoven šesté místo, resp. páté místo, pokud jde o skupiny pojišťoven. Z pořadí a výkonů pojišťoven rovněž vyplývá, že prvních šest hráčů českého pojistného trhu má nadále výrazný náskok vůči zbývajícím pojišťovnám, protože mezi šestým a sedmým místem se loni rozdíl na hrubém předepsaném pojistném dále prohloubil.

Aktuální tržní podíly neživotního a životního pojistného UNIQA jsou si v posledních letech velmi blízké: za rok 2023 na neživotním pojištění předepsala UNIQA celkem 9,29 miliardy korun, což odpovídalo podílu 7,9 % na trhu, zatímco na životním pojistném to bylo 3,86 miliardy korun, což znamenalo tržní podíl 7,5 %. V obou segmentech dokázala UNIQA i loni meziročně zrychlit dynamiku, když v neživotním pojištění si připsala na pojistném o 8,0 % více (2022: +4,6 %), zatímco v životním pojistném se zlepšila o 4,6 % (předloni +3,2 %).

neživotních odvětví prokázala UNIQA nejvyšší dynamiku v retailovém pojištění majetku a odpovědnosti, kde meziročně vzrostla na pojistném o 15,1 % na 1,01 miliardy korun (nejrychlejší tempo mezi velkými pojišťovnami). S pojistným 1,07 miliardy korun se dařilo i v pojištění podnikatelů (oproti 2022 o 7,6 %). Oba segmenty slavily poprvé dosažení ročního objemu nad miliardou korun. Ještě strmější trajektorii v porovnání s předchozími roky nastavilo pojistné za havarijní pojištění, když loni stouplo dvouciferně o 10,3 % na 3,48 miliardy korun (předloni +4,9 %). Povinné ručení přineslo meziročně přírůstek 1,2 %, což odpovídalo předepsaným 3,09 miliardy korun. Počet vozidel pojištěných na povinné ručení činil ke konci prosince 2023 bezmála 1,021 milionu (meziročně +2,6 %). Kmen havarijního pojištění a povinného ručení nadále dominuje celému neživotnímu pojištění UNIQA. Pojistné z těchto dvou odvětví tvořilo v roce 2023 znovu přes 70 %.

Těžiště životního businessu UNIQA je v běžně placeném pojistném. To loni předčilo v tempu předchozí rok, když posílilo o 4,5 % (předloni +3,3 %). Celkově se na smlouvách s běžně placeným pojistným předepsalo 3,85 miliardy korun. Jednorázově placené životní pojistné zaznamenalo v roce 2023 navýšení o bezmála 70 %, nicméně z velmi nízkého základu a nemělo znovu pro výsledky UNIQA velký vliv.

Předběžné výsledky UNIQA Slovensko

Společnost UNIQA na Slovensku (její právní podoba se v polovině roku 2021 změnila z akciové společnosti na pobočku české UNIQA pojišťovny) přinesla na pojistném loni dle metodiky ČAP celkem 6,91 miliardy korun (meziročně bezmála +6 %). V lokální měně to bylo 295,6 milionu EUR, což odpovídalo tržnímu podílu 10,9 % a čtvrté pozici mezi členskými pojišťovnami SLASPO. Z celkové částky pojistného připadalo na neživotní segmenty tentokrát 66 % a na životní segmenty 34 %. Podíl neživotního pojistného se meziročně opět o něco zvýšil.

Tržní podíly slovenské pobočky UNIQA podle odvětví byly vcelku vyrovnané: 9,5 % v životním a bezmála 11,7 % v neživotních segmentech. Za UNIQA je v žebříčku slovenského trhu výrazná mezera; následující dvě pojišťovny v pořadí mají zhruba poloviční pojistné.

Předběžné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group

Přes mimořádně náročné podmínky roku 2023, zejména kvůli válce na Ukrajině, vysoké inflaci i částečně nepředvídatelnému vývoji cen energií, prokázalo podnikání koncernu vysokou odolnost a dynamiku. Podařilo se výrazně navýšit předepsané pojistné i hospodářský výsledek. Oproti roku 2022 se dařilo díky příznivému vývoji na kapitálových trzích podstatně lépe v asset managementu.

Předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 9,7 % a poprvé přesáhlo hranici sedmi miliard, když dosáhlo 7,19 miliardy EUR (2022: +3,9 % a 6,61 miliardy EUR). Hrubý zisk EBT koncernu posílil loni přes nepříznivé rámcové podmínky, vysoké škody z nepřízně počasí (hlavně v Rakousku), zejména v létě, a i přes řadu opravdu velkých pojistných událostí, na 426,4 milionu EUR (2022: 421,7 milionu EUR v souladu s IFRS 4; po úpravě podle IFRS 9/17 částka EBT 272,3 milionu EUR). Pozitivně se vyvíjely společnosti v regionu střední Evropy, které přispívají k profitabilitě skupiny velmi podstatným dílem. Hlavní nárůst pojistného plynul loni z neživotních odvětví a ze soukromého zdravotního pojištění.