Česky > O nás > Pro média > UNIQA pojišťovna eviduje za loňský rok navýšení uchráněné hodnoty ze sporných škod

UNIQA pojišťovna eviduje za loňský rok navýšení uchráněné hodnoty ze sporných škod

31.01.2022

  • Meziroční nárůst počtu šetřených případů v ČR o 49 %, zatímco v SR o 2 %
  • Hodnota prokázaných podvodů vzrostla v ČR o 10 %, v SR o 12 %
  • Největší výskyt nových případů v ČR i SR v pojištění vozidel

 

 

Česká republika

UNIQA pojišťovna odhalila za dvanáct měsíců loňského roku celkem 773 nových sporných pojistných událostí, což znamenalo v porovnání s rokem 2020 strmý nárůst o 49 %. Nárůst se týkal všech odvětví pojištění. Analytici dávají nárůst i do možné souvislosti s pandemickými omezeními a zhoršením ekonomických podmínek. To mohlo přinést pro řadu občanů i podnikatelů existenční potíže. Ty se někteří v krizi snažili řešit i pokusem získat chybějící prostředky z pojištění.
Šetření s prokázaným účelovým jednáním bylo ve sledovaném období ukončeno u 284 kauz (včetně některých starších z minulých let). Celkově se chtěli „také klienti“ neoprávněně obohatit o částku 35,15 milionu korun. Celková uchráněná částka UNIQA meziročně stoupla o 10,4 %.

Za rok 2021 eviduje pojišťovna velmi podobnou průměrnou uspořenou hodnotu ze sporných škod na úroveň cca 124 000 korun, o niž šlo v prokázaných případech (2020: průměrně 122 500 korun).

Nejvíce nových sporných případů registruje UNIQA za rok 2021 v havarijním pojištění: ty tvoří 43 % všech nově šetřených nároků; společně s povinným ručením dokonce 62 %. Tento bezmála dvoutřetinový podíl prakticky kopíroval rok 2020. Přitom meziročně přibylo prokázaných kauz se snahou obohatit se 2,3x v havarijním pojištění a 1,8x v povinném ručení. V obou druzích pojištění nicméně došlo k příznivému snížení průměrné hodnoty sporných pojistných událostí: v havarijním pojištění na cca 61 500 korun, zatímco v povinném ručení činil průměr asi 89 000 korun. V obou odvětvích se nicméně průměr snížil o desítky procent.

Velmi častými případy podvodu motoristů jsou fingované nebo i dohodnuté nehody, které mají „pokrýt“ předchozí škody vzniklé jinde a jinak. Jeden příklad za všechny: Majitel vozidla zaparkoval údajně v blízkosti probíhající stavby, a lak jeho vozidla byl během této doby podle jeho sdělení potřísněn na mnoha místech betonovou směsí ze stavby. Poškozený žádal náhradu škody po stavební firmě v rozsahu nového laku na celém vozidle ve výši 160 000 korun. Vyšetřováním včetně znaleckého pokusu bylo prokázáno, že daná betonová směs nemohla vozidlo poškodit v deklarované formě a rozsahu. Nárok klienta byl zamítnut v plném rozsahu.

Z roku 2020 bohužel pokračoval fenomén z pojištění osob, kde UNIQA evidovala loni opět zvýšený výskyt uplatňování újmy na zdraví v rámci připojištění horních končetin. Častěji se zde vyskytla situace, kdy se klienti snažili vytěžit z pojištění plnění záhy po sjednání smlouvy, což vzbuzovalo podezření z účelového sjednání pojistné smlouvy. Důkladné šetření UNIQA pojišťovny opakovaně odhalilo, že obtíže směřující k nezbytné léčbě či operaci měli klienti už před sjednáním pojištění.

Klientka UNIQA měla už před vstupem zdravotní potíže diagnostikované jako „tenisový loket“. Lékař ji léčil a předepsal ortopedickou pomůcku. Následně sjednala dotyčná pojistnou smlouvu kryjící riziko úrazu nebo onemocnění horních končetin, kde ovšem zamlčela své dosavadní zdravotní potíže. Klientka krátce po pojištění prodělala operaci nemocného lokte a nárokovala z pojištění plnění přes milion korun z důvodu závažného omezení možnosti výkonu profese. Šetřením bylo zjištěn skutečný stav před vstupem do pojištění. Svoji roli zde sehrál i postoj ošetřujícího lékaře, který v rozporu s písemnou dokumentací nejprve popíral předchozí léčení.

Hodně nově šetřených případů se objevilo v roce 2021 i v pojištění majetku (+60 %) a v pojištění odpovědnosti (dokonce +240 %). Raketový nárůst pokusů o oklamání pojišťovny lze přičíst z určité části krizové situaci během pandemie, kdy lockdowny mnohé domácnosti a živnosti přivedly na hranici bankrotu. A někteří hledali východisko spojené s pojištěním…

Příkladem takového pokusu může být i duplicitní pojištění, kdy klienti uzavřou více majetkových pojištění, a poté uplatní svou škodu u více společností. Je ovšem vysoce pravděpodobné, že takové nekalé jednání bude odhaleno. Loni se takto z jednoho pojištění nemovitosti klienta UNIQA vyklubalo účelové vícenásobné pojištění, na němž se neúspěšně chtěl obohatit o bezmála 180 000 korun.

Mimořádnou událostí 2021 byl případ zkrachovalé cestovní kanceláře pojištěné pro případ úpadku v UNIQA. Šlo o škodu v přibližné výši 8 milionů korun. Ukázalo se, že na vstupu vedení CK úmyslně zkreslilo její parametry a pozměnilo dokumentaci v zájmu přijetí do pojištění.

Slovenská republika

Slovenská UNIQA odhalila za loňský rok celkem 377 nových sporných pojistných událostí, v porovnání s rokem 2020 o necelá 2 % více. Šetření s prokázáním podvodných aktivit bylo ve sledovaném období ukončeno u 220 kauz (včetně některých starších z minulých let), bezmála o pětinu více než v roce 2020. Celkově se chtěli nepoctivci obohatit o částku
637 500 EUR (cca 16,6 milionu korun). Celková uchráněná částka tak meziročně narostla o 12 %. Navýšení lze připsat částečně podobným důvodům jako v ČR.

V loňském roce naproti tomu poklesla průměrná hodnota sporných došetřených kauz z 3.050 EUR (79 000 korun) v roce 2020 na 2 900 EUR (75 500 korun).

Největší podíl problematických případů registruje slovenská UNIQA v povinném ručení a v havarijním pojištění. Společně se tato odvětví podílela na celkovém počtu nově šetřených pokusů o podvod z více než poloviny (57 %), když v povinném ručení vzrostla incidence o
32 % a v havarijním pojištění o 5 %.  V obou druzích autopojištění se poslední 2 roky drží průměrná hodnota prokázaných kauz výš než předtím: na 3 100 EUR (necelých 81 000 korun) v povinném ručení a na 3 350 EUR (87 000 korun) v havarijním pojištění. Navýšení souvisí se zaměřením vyšetřovatelů na újmu na zdraví při dopravních nehodách uplatňovaných z povinného ručení a na uměle nafouknuté škody z havarijního pojištění.

Na Slovensku řešila UNIQA případ, kdy klient nahlásil odcizení drahého vozidla a uplatnil škodu ze svého havarijního pojištění. Na základě podezřelých okolností bylo provedeno důkladné šetření nejen „zmizení vozu“, ale i majetkových poměrů klienta. Následně bylo zjištěno, že vozidlo bylo ukradeno na objednávku. Majitel tím chtěl pokrýt své akutní finanční závazky. Potencionálně způsobená škoda přesáhla 24 000 EUR (přes 600 000 korun).

Další sporná pojistná událost se stala rovněž na Slovensku. Po dopravní nehodě autobusu pojištěného u nás na povinné ručení vznesla nárok na náhradu újmy na zdraví jedna cestující. Ta měla utrpět úraz při deklarované dopravní nehodě. S ohledem na druh a rozsah jejího zranění bylo provedeno šetření, při němž bylo zjištěno, že úraz poškozené se stal jinak a jinde a s událostí nehody nijak nesouvisel. Využila ale „příležitosti“, která se jí naskytla a pokusila se ale nárokovat náhradu od UNIQA a za jiných okolností. Uplatněná škoda přesahovala 12 000 EUR (300 000 korun).

Vedle pojištění aut se koumáci z řad klientů soustřeďují na Slovensku na pojištění majetku. Zde bylo loni jen o něco málo méně nových případů než v havarijním pojištění. Meziročně ale zůstává stav přibližně stabilní (+1 %). Uchráněná hodnota z odhalených podvodů činila za prvních šest měsíců 2021 celkem asi 126 000 EUR (cca 3,3 milionu korun). Průměrná hodnota neúspěšného pokusu o obohacení z majetkového pojištění činila bezmála 3 000 EUR (asi 78 000 korun).

V oboru pojištění osob došlo na Slovensku meziročně k výraznému poklesu nově vyšetřovaných kauz o 45 %. U prokázaných pokusů o podvod se podařilo uchránit před výplatou klientům 67 000 EUR (cca 1,75 milionu korun). Na více než dvojnásobek vzrostl počet nových případů v pojištění odpovědnosti. U prokázaných pokusů byla i průměrná hodnota podstatně vyšší: 4 700 EUR, tedy 122 000 korun.