Česky > O nás > Pro média > UNIQA pojišťovna v loňském roce po všech stránkách posílila

UNIQA pojišťovna v loňském roce po všech stránkách posílila

18.03.2022

Loni ukončená integrace společností AXA do UNIQA výrazně upevnila pozici značky UNIQA nejen v Česku a na Slovensku, ale i ve střední Evropě, kde se nyní UNIQA Insurance Group řadí k pěti nejsilnějším hráčům. Podstatně se zvýšil i příspěvek české a slovenské UNIQA ke koncernovým výsledkům.

 

 

Poprvé jsou v předběžných výsledcích agregována jak data za UNIQA pojišťovnu, tak i za bývalé dvě pojišťovací společnosti AXA, jež byly integrovány po akvizici k 31. srpnu 2021.

Hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny 2021

Celkový hrubý zisk UNIQA pojišťovny celkem (Česko i Slovensko) činil loni podle platných účetních standardů ČR 1,575 miliardy korun. Z toho připadalo na českou část 1,137 miliardy korun a na slovenskou část 438 milionů korun (tedy v lokální měně Slovenska 17,34 milionu EUR).

Celkový čistý zisk UNIQA 2021 dosažený v obou zemích byl 1,210 miliardy korun.

„Rok 2021 byl pro naše společnosti rokem jedna v jejích novodobé historii. Proběhly zásadní změny, které přinesly novou strukturu řízení, a zejména se nám podařilo na konci srpna úspěšně naše původní pojišťovny spojit do jedné silné entity, která se společně s penzijními společnostmi a investiční společností stala jádrem nové finanční skupiny. Za to, že se nám v tak náročném roce podařilo na straně jedné posílit, a na straně druhé dosáhnout skvělých výsledků, patří velký dík všem našim klientům, partnerům a zaměstnancům,“ komentoval loňská čísla generální ředitel skupiny UNIQA v Česku a na Slovensku Martin Žáček.

UNIQA (Česko i Slovensko dohromady) se podílela v mezinárodní části koncernu celkem
30 % pojistného. Patří tím k nejaktivnějším i nejvýnosnějším entitám evropského koncernu UNIQA Insurance Group.

„Naší ambicí je patřit k nejsilnějším hráčům pojistného trhu v regionu CEE. Po akvizici společností AXA je naší strategií poskytovat komplexní ochranu i investiční řešení. Čísla loňského roku ukazují už konkrétní výsledky bez ohledu na velmi složité rámcové podmínky. Současně budujeme naši budoucnost důslednou transformací zaměřenou na potřeby a přání klientů. Úspěšnost procesu nám ukazují loňské zlepšené výsledky měření spokojenosti klientů ve všech momentech zákaznické cesty. To je pro nás tím nejpádnějším důkazem, že to, „co děláme“ a „jak to děláme“, je opravdu smysluplné a udržitelné i do budoucna,“ zdůraznil Robert Gauci, prezident dozorčí rady a předseda Shareholder Business Committee UNIQA v ČR a v SR.

Předběžné výsledky UNIQA Česko

Podle předběžných výsledků České asociace pojišťoven posílila UNIQA loni na předepsaném pojistném v České republice o 3,5 % a zakončila rok 2021 na hodnotě 11,80 miliardy korun. UNIQA tak obsadila v žebříčku pojišťoven šesté místo, resp. páté místo, pokud jde o skupiny pojišťoven. Z pořadí a výkonů pojišťoven rovněž vyplývá, že prvních šest hráčů českého pojistného trhu výrazně odskočilo zbývajícím pojišťovnám, protože mezi šestým a sedmým místem je nyní rozdíl bezmála 7 miliard korun na ročním pojistném.

Loňská fúze UNIQA s pojišťovnami AXA se projevila i jinak: více se vyrovnaly aktuální tržní podíly neživotního a životního pojistného: za rok 2021 na neživotním pojištění předepsala UNIQA celkem 8,22 miliardy korun, což odpovídalo podílu 8,3 % na trhu, zatímco na životním pojistném to bylo 3,58 miliardy korun, což znamenalo tržní podíl 7,4 %. V minulosti byl podíl UNIQA na životním pojištění menší. V obou segmentech navíc dokázala UNIQA posílit, když v neživotním pojištění si připsala meziročně na pojistném 4,1 %, zatímco v životním pojistném se zlepšila o 2,1 %.

neživotních odvětví prokázala UNIQA nejvyšší dynamiku v retailovém pojištění majetku a odpovědnosti, kde meziročně vzrostla na pojistném o 19,8 %, což bylo nejrychlejší tempo mezi velkými pojišťovnami. Předpis pojistného zněl ke konci roku 2021 na 750 milionů korun. Růstovou trajektorii minulých let neopustily ani oba druhy pojištění vozidel: pojistné za povinné ručení vzrostlo o 1,8 % na 3,12 miliardy korun (nadále nejsilnější druh neživotního pojištění UNIQA) a pojistné za havarijní pojištění stouplo o 6,5 % na 3,01 miliardy korun. Fúzí s AXA významně posílil kmen smluv povinného ručení, který překonal milionovou hranici (k 31. 12. 2021 měla UNIQA 1 035 526 kusů smluv). Podnikatelská pojištění přinesla celkem na pojistném loni 891 milionů korun, což meziročně znamenalo stabilní výsledek.

Těžiště životního businessu UNIQA je v běžně placeném pojistném. To loni posílilo o 
2,1 %. Celkově se na smlouvách s běžně placeným pojistným předepsalo 3,57 miliardy korun. I jednorázové pojistné zaznamenalo v roce 2021 podstatný nárůst o 16,6 %, ale vzhledem k nízké základně nemá pro UNIQA velký význam.

Předběžné výsledky UNIQA Slovensko

Společnost UNIQA na Slovensku (její právní podoba se v polovině roku 2021 změnila z akciové společnosti na pobočku české UNIQA pojišťovny) přinesla na pojistném loni celkem 6,56 miliardy korun (ve výsledku jsou už započteny výkony původních lokálních poboček českých AXA pojišťoven). V lokální měně to bylo 264,2 milionu EUR, což odpovídalo tržnímu podílu 10,6 % a čtvrté pozici mezi členskými pojišťovnami SLASPO. Za UNIQA je v žebříčku slovenského trhu výrazná mezera; následující dvě pojišťovny v pořadí mají zhruba poloviční pojistné.

Poměr životního a neživotního pojistného v případě slovenské pobočky UNIQA byl loni 46,2 ku 53,8 %. Životní pojistné dosáhlo koncem roku 2021 úrovně 122,1 milionu EUR, zatímco neživotní zakončilo na hodnotě 142,1 milionu EUR. Tržní podíly slovenské pobočky UNIQA podle odvětví byly velmi vyrovnané: 10,1 % v životním a bezmála 11 % v neživotních segmentech.

Předběžné výsledky koncernu UNIQA Insurance Group

Přes mimořádně náročné podmínky vykázal koncern loni nad očekávání příznivé výsledky. Z velké části za to vděčí uskutečnění fúze se společnostmi AXA na českém, slovenském a polském trhu. Integrace byla dokončena v létě 2021 a poprvé jsou tak za loňský rok vykazována celková čísla na všech třech uvedených trzích už pod hlavičkou UNIQA.

Předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 14 % na 6,36 miliardy EUR, kde se už plně projevil efekt integrace v regionu střední Evropy. Bylo dosaženo lepšího jak pojistně-technického výsledku, tak i výsledku z finančního umístění. Zatímco prognózy během roku hovořily o možném hrubém zisku mezi 330 a 350 miliony EUR, skutečný výsledek byl 382 milionů; čistý zisk činil 315 milionů EUR. Mateřská rakouská UNIQA posílila na pojistném o 2,1 %. Mezinárodní část čítající entity v 17 evropských státech přispěla loni sumou pojistného 2,42 miliardy EUR a posílila o 42,1 %. Také hrubý zisk mezinárodní části výrazně vzrostl na 133,7 milionu EUR.