Česky > O nás > Pro média > UNIQA radí: podnikání neodpouští chyby. Proč je pro něj pojištění odpovědnosti nezastupitelné

UNIQA radí: podnikání neodpouští chyby. Proč je pro něj pojištění odpovědnosti nezastupitelné

15.05.2024

 

Zjistěte, pro jaké situace se hodí živnostníkům a malým podnikatelům pojištění odpovědnosti. Praktické tipy pro jeho správní nastavení.

 

Co všechno se může stát

Zaměstnanec firmy specializující se na výškové práce kácel strom u silnice v obci. Kmen se utrhl v nedořezu a vzrostlý strom při pádu poškodil sloup vysokého napětí. Energetická společnost uplatnila kvůli nezbytné opravě a související odstávce náhradu škody ve výši bezmála 190 000 korun.

Montážní firma měla za úkol umístit a upevnit do atria budovy u recepce banky skleněnou přepážku s uměleckým dílem. Při instalaci se však těžká skleněná stěna uvolnila a zřítila se k zemi. Při pádu se rozbila nejen ona, ale poškodila mramorové desky na podlaze a dřevěný pult recepce. Poškozená společnost nárokovala u provádějící firmy náklady na provedení opravy a uvedení do pořádku ve výši přes 220 000 korun.

Během veletrhu došlo v jednom stánku expozice k nesprávné manipulaci s varnou konvicí. Večer po ukončení otevírací doby od ní vznikl požár, který se rozšířil na větší část výstavních prostor a poškodil jiné stánky a část stavby ohněm nebo zakouřením. Následně vznikly další škody hašením. Subjekt pronajímající prostory požadoval po nájemci stánku, kde požár vznikl, náhradu ve výši 680 000 korun, další nároky v řádu desítek tisíc korun vznesli poškození nájemci okolních stánků.

Pojištění to zvládne, ale jen je-li sjednané správně

Všichni aktéři těchto příběhů z praxe měli štěstí, protože měli správné profesní pojištění s pojištěním odpovědnosti pro podnikatele. Jejich krytí se tedy vztahovalo nejen na majetky, ale také na jimi způsobené škody. Je třeba říci, že takových událostí s dobrým koncem je stále málo, protože odhadem má v ČR pojištěnou profesní odpovědnost asi každá desátá malá nebo střední firma, případně živnostník či OSVČ.

A ti, kdo pojištěni jsou, by měli ověřit, zda jimi stanovené limity plnění u profesní odpovědnosti stále ještě odpovídají dnešní drahotě. Protože jinak se může stát, že spoléhají na pojištění, které jim ale už nezaručuje pokrytí celé náhrady neúmyslně způsobené škody. A že budou muset přidat ze svého. Pozor také na postupné rozšiřování předmětu podnikání, aby se pojištění odpovědnosti vztahovalo na vše.

Jaké částky umí pojištění nahradit

Přitom pojišťovny na cenový vývoj i na nově vznikající potřeby podnikatelů reagují a svá řešení přizpůsobují době. Například UNIQA své pojištění odpovědnosti pro živnostníky, malé a střední firmy nastavila tak, aby nabízelo co nejširší výčet krytí. Včetně často diskutovaných škod způsobených subjekty, které jednají jménem pojištěného, nebo škod způsobených subjektům, které jsou s pojištěným majetkově propojeny. Úpravy byly odvozeny z požadavků platné legislativy, zohlednily její vývoj od implementace NOZ a v potaz pojišťovna vzala i zkušenosti z likvidace konkrétních škod.

Pojištění profesní odpovědnosti lze nyní po úpravě nabídnout firmám s ročním obratem až 150 milionů korun. Nově lze uzavřít limity pro pojištění odpovědnosti podnikatele či živnostníka až do 75 milionů Kč, což pro segment drobných a středních firem (SME) představuje výrazný nadstandard na trhu. U limitů plnění z pojištění odpovědnosti podnikatelů a živnostníků nad 10 milionů korun UNIQA redukovala pojistné.

Více informací najdete na webu: https://www.uniqa.cz/mali-stredni-podnikatele

Kdo by měl na pojištění odpovědnosti svého podniku včas myslet

Firmy vyrábějící výrobky čelí jednak povinnosti hradit škody způsobené vadným výrobkem (např. exploze domácího spotřebiče a poškození zdraví či věcná škoda na vybavení bytu). Škody však mohou vznikat i při výrobě (např. vznítí se stroj, od kterého se požár rozšíří na vedlejší provozovnu, zároveň se poškodí zařízení v provozovně, které je na leasing).

Stejná povinnost nahradit škodu způsobenou vadným výrobkem platí vedle výrobců i pro prodejce.

Pojištění odpovědnosti se hodí pro podnikání ve službách. V pohostinství či penzionech se lze setkat se škodami na odložených a vnesených věcech, možným rizikem je i újma na zdraví v důsledku choroby přenesené z požitého jídla.

Pojistnou ochranu velmi často využívají stavební firmy či řemeslníci.  Stavební firmy odpovídají za škody, ke kterým dojde přímo na staveništi (pád do neoznačeného příkopu, poškození cizích věcí nacházejících se na staveništi, překopnutí kabelů), ale i za škody, které se projeví až po předání díla (např. v důsledku stavebních úprav na jedné nemovitosti dojde k poškození vedlejší nemovitosti).

Řemeslníci mohou poškodit spravovanou věc, případně způsobí škodu na vybavení bytu zákazníka.

Obce a města se potýkají se škodami v důsledku nesprávného úředního rozhodnutí. Konkrétně například chybný zápis v matrice může způsobit průtahy s pohřbem, jindy může dojít k zastavení výplat sociálních dávek. Z pojištění lze přitom uhradit i nemajetkovou újmu, která spočívá v odškodnění útrap poškozených (např. pozůstalých, samoživitelky).

Pojištění profesní odpovědnosti je vhodné i pro klienty typu bytový dům, zejména pro SVJ, z něhož lze řešit i vzájemné škody mezi SVJ a vlastníky bytových jednotek nebo mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek navzájem. Může dojít třeba k situaci, kdy jeden z vlastníků zanedbá péči ve své bytové jednotce a dojde k vytopení sousedů. Časté jsou i škody pádem sněhu na zaparkovaná vozidla ze střechy, kterou SVJ v rozporu se svou povinností pravidelně neodklízí. O takové pojištění bytových domů je stále větší zájem.