Česky > O nás > Slovníček pojmů > Nezasloužené pojistné

Nezasloužené pojistné

Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.