Česky > O nás > Slovníček pojmů > Obnosové pojištění

Obnosové pojištění

Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.