Česky > O nás > Slovníček pojmů > Pojišťovna z jiného členského státu

Pojišťovna z jiného členského státu

Právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti.