Česky > O nás > Slovníček pojmů > Skupinové pojištění

Skupinové pojištění

Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.