Během první etapy získalo podporu celkem deset mladých firem. Rozvíjely své aktivity v rámci mezinárodního akceleračního programu Health Hub Vienna. Ten je provozován mimo jiné Lékařskou univerzitou (MedUni) a Technikou univerzitou ve Vídni. Je zaměřen na vědy spojené s životem a zdravím člověka. Každoročně pomáhá 20 až 25 startupům, aby byly schopny vstoupit na trh a připravit se na výzvy, které na ně čekají v oblasti byznysu.

Prvním vítězem z akceleračního programu pro HealthTech ze strany UNIQA a Pfizer byl vyhlášen v minulých dnech ThinkSono z Velké Británie. Firma přinesla software k rychlé a úsporné diagnostice cévních trombóz – zdravotní komplikace, která člověka ohrožuje na životě, není-li včas rozpoznána. Vedle vítězné firmy byly ve hře i jiné subjekty zabývající se například personalizovanou elektronickou terapií bolesti nebo elektronickou databází pacienta a výměnou digitálních informací v léčebném procesu. Tři startupy byly z Rakouska, zbývajících sedm z jiných evropských zemí (Švýcarska, Španělska, Rumunska nebo Německa).

„Žít bezpečně, lépe, dlouho. To je ambiciózní příslib, který dává UNIQA svým zákazníkům. Proto zcela cíleně podporujeme startupy z oblasti péče o zdraví, jež hledají nové cesty,“ komentoval poslední vývoj Alexander Bockelmann, člen představenstva UNIQA Rakousko. „Startupy jsou nositeli inovací. My pro ně vytvoříme rámec, v němž mohou rozvíjet své nápady a posunovat je směrem k praxi. Jsme připraveni do těch nejlepších myšlenek
investovat,“ doplnil vizi UNIQA na poli HealthTechu Andreas Nemeth, jednatel specializované společnosti UNIQA Ventures a spoluiniciátor HealthHubu ve Vídni. 

Další turnus začíná v září. Nyní se o účast ucházejí opět startupy z celé Evropy a Izraele. Vrcholem bude Health.Pioneers konference 10. října ve Vídni, kde budou firmy aktivní v Health Hubu Vienna prezentovat své ideje a řešení širokému publiku.

O skupině UNIQA
UNIQA Isurance Group je aktivní na 18 evropských trzích, obsluhuje bezmála 10 milionů klientů a zaměstnává na 20.000 pracovníků. Patří k největším pojišťovacím skupinám na našem kontinentu a má více než 200letou pojišťovací tradici. Na mateřském rakouském trhu je UNIQA druhou nějvětší pojišťovnou s podílem 21 %.

Specializovanou společností zaměřenou na podporu novinek, inovací a perspektivních nápadů mladých startupistů je od jara 2018 UNIQA Ventures.Poskytuje rizikový kapitál a know-how slibným mladým firmám v počáteční a růstové fázi podnikání.

V České republice je zastoupen koncern UNIQA pojišťovnou, která letos slaví 25 let od svého založení. Náleží jí aktuálně osmá příčka na trhu a ve kmeni spravuje více než 900.000 pojistných smluv.